Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 526 вопросов и 6 445 361 ответов!

прачытайце скорагаворку. Ларыса варыла рыбу з лауровым листом. спишыте назавице словы з гукам р

1-4 класс

Brod777 01 янв. 2015 г., 17:54:27 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Suzi5151
01 янв. 2015 г., 20:13:44 (6 лет назад)

Ларыса, варыла, рыбу, лауровым.

Ответить

Другие вопросы из категории

На спіне прапелер маю

,Быцца Карлсан ,я лятаю.
І нястомны працаўнік ,
Сейбіт, кран і вартаўнік.
знайдзіце і падкрэсліце назоўнікі

Читайте также

Прачытайце.Спишце сказы у таким парадку каб у вас атрымауся тэкст.

1.и таму у пакойчыку было заужы утульна.
2.Святланка вельми любила кветки.
3.Кветки так сама любили дяучынку и старалися як мага прыгажей квитнеть.
4.Кожную раницу паливали их,абрывали пажулые листы.

уставте літары з или с ..даровы...божжа...варым бульбу..вежы..камянелы

..вярыны..косяць траву..грабуць сена..сякуць дрэва..пішу тэкст..порт..пячом пірог.выдзеліце корань і прыстауку

Прачытайце тэкст.Адщукайце у им пачатак,асноуную частку и канцоуку.Запишыце тэкст правильна.Кожную частку пишыце з чырвонага радка. Жыу-быу на

ляснойпалянцы Зайка.Аднойчы пасадзиу ён чатыры яблыньки.Перазимавали дрэуцы,вясною сокам налилися,зазелянели.Кожнае лета Зайка з азярца вядзерцам ваду насиу и яблыньки паливау,Праз гадой кольки Зайка налюбавацца не мог на свой садок.Восенню галинки дрэу гнулися ад спелых пладоу.Добры садоуник атрымауся з Зайки!

Прачытайце . Прыназоуник пра замянице прыназоуникам аб . Словазлучэнни запишыце . Вызначце склон назоуникау з прыназоуникам пра и склон назоуникау з

прыназоуникам аб. Расказаць пра жыццё,спяваць пра Радзiму,думаць пра канiкулы,пiсаць пра сяброу,гаварыць пра кнiгi .

Прачытайце. хто дапамог гэтым парам слоу стаць антонимами :прыстаука ци корань Вынесци-унесци, уляцець-вылецець ,загаварыць- замаучаць, прыехаць-

паехаць ,прынесци- аднесци ,пасвятлець- пацямнець, Спишыце дадзеяные пары слоу абазначце у их прыстауки чаму у слове уляцець пишацца я а у слове вылецець - еВы находитесь на странице вопроса "прачытайце скорагаворку. Ларыса варыла рыбу з лауровым листом. спишыте назавице словы з гукам р", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.