Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 660 вопросов и 6 445 973 ответов!

10 слов на а-канне и 10 слов на я-канне

5-9 класс

Дана2 07 мая 2013 г., 2:41:12 (10 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Tigriqa
07 мая 2013 г., 3:24:56 (10 лет назад)

дом –– дамы', мо'ва –– маўле'нне, цэ'гла –– цагля'ны, шэпт –– шапта'ць.

гoры - гарa; рэкі - ракa; пaра - паравoз; вёсны, веснавы - вяснa; ён - ягo

 

 

Ответить

Другие вопросы из категории

Помогите пожалуйста нужно написать к какому стилю относится текст и доказать почему именно к этому стилю.

Выпаў першы снег. Белай коўдрай улёгся ён на палеткі, лугі, рэкі і азёры, апушыў стрэхі, выбеліў вуліцы і пагоркі, павіс баваўнянымі камякамі на голлі дрэў, на парканах і кустах. Прэсна запахла першай зімовай свежасцю, і дыхалася неяк асаблі- ва бадзёра і лёгка. Жвава і ахвотна трухае па пер шым зазімку конь, запрэжаны ў яшчэ не аб'езджа ныя сані.

Лейцаў з рук не выпускай, яздок! Пракладаецца першы след па новай саннай дарозе. Лёгка і мякка слізгаюць палазы, пакідаючы за сабой на некранутай белі дзве раўнюткія паласы. Потым праедзе па тваім следзе безліч падарожных, утопчацца і ра затрэцца шырокая дарога, па якой можна будзе ехаць і не кіруючы канём. Можаш кіраваць у лю бым напрамку, абы проста, і за табой праляжа моц ная дарога. Скрывіш, зблытаеш — другія па ёй не паедуць. Пасмяюцца і самі пракладуць новы след, якому з часам суджана будзе стаць торнай слупа вой дарогай.

Зімовыя дарогі! Усе вы пракладаецеся па цалі ку. Адны шырэюць у буйныя шляхі, па якіх без спыну скрыпяць палазы, другія застаюцца ледзь значнымі, абхаднымі.

помогите раставить буквы зарание спасибо

карыс..ны,прыяз..ны,немиласэр..ны,свис..нуць,разас..ланы,нячэс..ны,кампетэн.. ны,капус..ница.Вы находитесь на странице вопроса "10 слов на а-канне и 10 слов на я-канне", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.