Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 656 вопросов и 6 445 946 ответов!

Сэрца на далоні”-гэта раман:

1-4 класс

1)сацыяльна-бытавы; 4)дэтэктыуны;
2)філасофскі; 5)навукова-папулярны.
3)гістарычны;

Guilbert 18 мая 2013 г., 0:28:55 (10 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
сержмедведь303
18 мая 2013 г., 1:43:03 (10 лет назад)

по-моему навукова-папулярны

Ответить

Другие вопросы из категории

1. Па лесе па ярах глыбокіх булькалі звонка крыніцы_ 2. Чым нас новы год спаткае і парадуе нас чым_ 3. Сыплюцца кроплі часта і дробна_4. Колькі зор на

небе_ Як блішчаць яны_ 5. Лёгкі ветрык сад калыша гойдае галінкі_ 6. Лес пахне смалою грыбамі_.
раставiць знакi прпынку.

Читайте также

Прачытайце тэкст.Адщукайце у им пачатак,асноуную частку и канцоуку.Запишыце тэкст правильна.Кожную частку пишыце з чырвонага радка. Жыу-быу на

ляснойпалянцы Зайка.Аднойчы пасадзиу ён чатыры яблыньки.Перазимавали дрэуцы,вясною сокам налилися,зазелянели.Кожнае лета Зайка з азярца вядзерцам ваду насиу и яблыньки паливау,Праз гадой кольки Зайка налюбавацца не мог на свой садок.Восенню галинки дрэу гнулися ад спелых пладоу.Добры садоуник атрымауся з Зайки!

У якой сэнсавай частцы аутар выказвае асноуную думку тэксту? Знайдзице и выпишыце гэтую сэнсавую частку.

На зиму мы лета у халадзильнику ци у шафе хаваем. Як? А вось як. Чэрвеньским ранкам, яшчэ да сонейка, узнимае нас маци з ложкау и прыгаварвае: "Уставайце, дзетки, па ягады пойдзем".
Сон неахвотна адпускае нас, але мы устаем. Па роснай звилистай сцяжынцы идзем да лесу. Свежае, нибы настоенае на туманах и кветках паветра, праганяе сон-дрымоту. Ды и маци падбадзервае: "Хутчэй, хутчэй, дзетки! Летам збярэш, а зимой як знойдзеш".

Прачытайце тэкст. Кольки у им сэнсавых частак? Вызначце тэму кожнай сэнсавай частки и запишыце як пункт плана. Люты гэтай зимою быу надта суровы. Ляжали

глыбокия сняги. Трашчали моцныя маразы. Гуляли сивыя мяцелицы. Аднойчы мы з татам вярталися у вёску и натрапили на чародку шэрых курапатак у рауку. Птушки так аслабли ад холаду и голаду, што не магли на крылы узняцца. Тата палавиу бездапаможных птушак, пазапихвау пад куртку и паспяшауся дадому. Дома крылатыя палонникау мы змясцили у прасторную вальеру для трусоу у хляве. Насыпали зерня,паставили сподачак з вадою. Жывице сабе у зацишку ды сил набирайцеся!Вы находитесь на странице вопроса "Сэрца на далоні”-гэта раман:", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.