Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 660 вопросов и 6 445 973 ответов!

составить словосочетания с прыслоуями: здауна,узiмку, зрэдку, па двое, удзвюх, дзесцi, кудысьцi, на хаду, на ляту, у абдымку, напаказ, раз-пораз,

5-9 класс

апоуначы, на вока, урассыпную, упустую, дзе-нiдзе, па-руску, у адкрытую

Lalala7 21 апр. 2014 г., 11:44:54 (9 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Oxsanaevseeva
21 апр. 2014 г., 14:43:00 (9 лет назад)

ведаю здаўна, гуляў узімку, зрэдку глядзеў, хадзілі па двое, рабілі ўдзьвюх, дзесьці быў, кудысьці пайшоў, даядаў на хаду, збіраўся на ляту, ішлі у абдымку, рабіў напаказ, раз-пораз  падглядваў, вярнуўся апоўначы, насыпаў на вока, разбегліся урассыпную, патраціў упустую, расказваў па-руску, брахаў у адкрытую

+ 0 -
24 февр. 2021 г., 18:15:48 (3 года назад)

Здацна

Ответить

Читайте также

раставить знаки припенания. Адчыниу Сымонка дзверы и адразу крок спыниу такой чыстае кватэры ён не бачыу и не сниу.Мартын не управиуся адказаць з боку

леса пачулася глухое туканне ног па мяккай зямле.Андрэй зирнуу на неба чорнае хмара висела амаль над им.

задание: какие литературные методы использовал автор стих:Уцякала зіма ад вясны Па кустах вербалозаў рагатых, – Ёй каптан абарвалі яны, I на гольлі матл

яецца вата. Уцякала зіма ад вясны, Уцякала па рэках, азёрах, Лёд затрэскаў, закрэктаў, заныў, Здрадзіў лёд – і вада на прасторы. Толькі звон крыгалому ачах – Брод шукаюць бярозы-бяглянкі I трымаюць на ніцых плячах, Як дзяцей палахлівых, бусьлянкі. А вясна даганяла зіму; Заяц скочыў у лужу блакіту, Бо на хвост наступіла яму, I пралескі распырскаў, раскідаў. I ўцякала зіма ад вясны, Пад нагамі ламачча затлела, Парастрэсла па сьцежках лясных Сьнег апошні свой з ландышаў белых. Уцякала зіма ад вясны – Уцякала...

помогите плз очень надо я написал текст на белорусском языке но тут будет русскими буквами написано. Гэта было дауно,кали яны пасялилися на ускраине

вяликага горада.Тады Каця была цихай,хударлявай дзяучынкай.Яе вяликия,крыху сумныя вочы зусим па-даросламу глядзели на свет. За хатай пачынауся луг.Ён адразу пакликау малую да сябе,дау ёй мноства цикавых забау. У той дзень Каця ужо сабралася дамоу,як зауважыла над галавой маленькую шэрую птушачку,якая чамусьци кинулася ёй пад ноги у высокую траву.Ци не хворая яна?-падумала Каця. Птушка была не хворая.Высока над лугам кружыу вялизны каршун.Каця здагадалася,што драпежник хацеу схапиць бездапаможнае птушанё,и прыкрыла яго сваёй хусткай. З тае пары Каця ужо ведала,што не усё у прыродзе так лагодна и хораша,як здаецца. ЗАДАНИЯ: 1.Вызначце тып тэксту.Адказ абгрунтуйце. 2.Вызначце стыль тэксту.Дайце тэксту загаловак. 3.Напишице азначэнне прыслоуя.Прывядзице прыклады. 4.Пазначце над прыслоуями их разрад па значэнни. 5.Выканайце марфалагичны и словаутваральны разбор слова чамусьци,адразу.Вы находитесь на странице вопроса "составить словосочетания с прыслоуями: здауна,узiмку, зрэдку, па двое, удзвюх, дзесцi, кудысьцi, на хаду, на ляту, у абдымку, напаказ, раз-пораз,", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.