Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 664 вопросов и 6 445 979 ответов!

Анализ верша Зорка Венера узышла над зямлёю

5-9 класс

Sofiapansion 24 янв. 2016 г., 22:30:10 (8 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Mariyasikrets
24 янв. 2016 г., 23:52:30 (8 лет назад)

Верш Максіма Багдановіча "Зорка Венера ўзышла над зямлёю" з'яўляецца сапраўдным шэдэўрам лірыкі кахання. Ён пранізаны асаблівай цеплынёй, задушэўнасцю, моцным пачуццем. 
Верш напісаны ад імя хлопца, які пакутуе ад таго, што яму давялося расстацца з каханаю дзяўчынаю. Сімвалам кахання ў вершы выступае зорка Венера. Яна ўзышла ў небе, калі сустрэліся хлопец з дзяўчынай:
Помнiш, калi я спаткаўся з табою,
Зорка Венера ўзышла.
Закахаўшыся, хлопец кожную ноч шукаў зорку ў начным небе: 
З гэтай пары я пачаў углядацца
Ў неба начное i зорку шукаў.
І цяпер, калі ім давялося расстацца, нягледзячы на каханне, якое, відавочна, яшчэ не згасла: 

Ответить

Другие вопросы из категории

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙЧТА!!! НАДО ПОБУДАВАЦЬ ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ И ВЕРТИКАЛЬНУЮ СХЕМУ.

Не адразу ты пачынаеш разумець, што хараство не ў тваіх незямных марах, не ў тваім імкненні да выключнасці, а ў жыцці людзей і што людзі выпрацавалі самае прыгожае, высакароднае, карыснае, разумнае і ў навуцы, і ў мастацтве, і ў адносінах паміж сабой — у каханні, у сям"і.


помогите описать натюрморт! Можно на русском. Полное, открытое! Пожалуйста

Желательно не с Resheba, т.к. заметят

Читайте также

ЖДЕСЬ ЕСТЬ ЭПИТЕТЫ И МЕТАФАРЫ?ЕСЛИ ДА ТО КАКИЕ?ЧТО НИБУДЬ НАПИШИТЕ ПЛИЗ) Зорка Венера ўзышла над зямлёю, Светлыя згадкі з сабой

прывяла...

Помніш, калі я спаткаўся з табою,

Зорка Венера ўзышла.

З гэтай пары я пачаў углядацца

Ў неба начное і зорку шукаў.

Ціхім каханнем к табе разгарацца

З гэтай пары я пачаў.

Але расстацца нам час наступае;

Пэўна, ўжо доля такая у нас.

Моцна кахаў я цябе, дарагая,

Але расстацца нам час.

Буду ў далёкім краю я нудзіцца,

У сэрцы любоў затаіўшы сваю;

Кожную ночку на зорку дзівіцца

Буду ў далёкім краю.

Глянь іншы раз на яе, — у расстанні

Там з ёй зліём мы пагляды свае...

Каб хоць на міг уваскрэсла каханне,

Глянь іншы раз на яе...

Анализ верша М.багдановича "Цёплы вечар,цихи вецер,свежы стог,...

И метафары ...
помогите пожалуйста !!!?

Зарание СПАСИБО!!! Исправить ошибки в тексте: Верш Максіма Танка " Шчасце" выклікаў у мяне моцнае ўражанне. Максім Танк задумваецца над сваёй творчасцю

і гэта бачна ў гэтым вершы.

Гэты верш аб простым людскім шчасці. Аб тым, што шчасце складаецца не з чаго та звышнатуральнага, а з простых цудоўных рэчаў якія існуюць у паўсюдзённым жыцці.

Мне здаецца, што гэты верш цікавы тым, што ён напісаны ў форме звароту да чытача.

Я прапаную прачытаць гэты верш сваім родным, сябрам і наогул усім чытачам. Таму што, гэты верш не пакіне нас, чытачоў, абыякавамі. Асабіста мне верш многае даў і для разумення паэзіі Максіма Танка вытокаў яго непаўторнага таленту, і для больш глыбокага роздуму аб прызначэнні паэта, песняра бацькаўшчыны - нашай роднай Беларусі.

Якія мастацкія сродкі, тэма і ідэя у гэтым вершы? Помогите, пожалуйста! Здароў, марозны, звонкі вечар!

Здароў, скрыпучы, мяккі снег!
Мяцель не вее, сціхнуў вецер,
I волен лёгкіх санак бег.

Як мары, белыя бярозы
Пад сінявой начной стаяць,
У небе зоркі ад марозу
Пахаладзеўшыя дрыжаць.

Вільготны месяц стуль на поле
Празрысты, светлы стоўп спусціў
I рызай срэбнаю раздолле
Снягоў сінеючых пакрыў.

Ўзрывайце ж іх санямі, коні!
Звіні, вясёлых бомаў медзь!
Вакол лятуць бары і гоні,
Ў грудзях пачала кроў кіпець.

помогите плз очень надо я написал текст на белорусском языке но тут будет русскими буквами написано. Гэта было дауно,кали яны пасялилися на ускраине

вяликага горада.Тады Каця была цихай,хударлявай дзяучынкай.Яе вяликия,крыху сумныя вочы зусим па-даросламу глядзели на свет. За хатай пачынауся луг.Ён адразу пакликау малую да сябе,дау ёй мноства цикавых забау. У той дзень Каця ужо сабралася дамоу,як зауважыла над галавой маленькую шэрую птушачку,якая чамусьци кинулася ёй пад ноги у высокую траву.Ци не хворая яна?-падумала Каця. Птушка была не хворая.Высока над лугам кружыу вялизны каршун.Каця здагадалася,што драпежник хацеу схапиць бездапаможнае птушанё,и прыкрыла яго сваёй хусткай. З тае пары Каця ужо ведала,што не усё у прыродзе так лагодна и хораша,як здаецца. ЗАДАНИЯ: 1.Вызначце тып тэксту.Адказ абгрунтуйце. 2.Вызначце стыль тэксту.Дайце тэксту загаловак. 3.Напишице азначэнне прыслоуя.Прывядзице прыклады. 4.Пазначце над прыслоуями их разрад па значэнни. 5.Выканайце марфалагичны и словаутваральны разбор слова чамусьци,адразу.Вы находитесь на странице вопроса "Анализ верша Зорка Венера узышла над зямлёю", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.