Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 659 вопросов и 6 445 970 ответов!

Падкрэсліце словы, па якіх вы адразу пазналі пабуждальныя сказы. Абявязкова чытайце ўслух штодня. Вымаўляючы словы, адчувайце да іх пашану. Яны

1-4 класс

саграваліся вуснамі прашчураў. Хай кожнае слова будзе вам як блаславенне продкаў.

Froredcat 30 сент. 2014 г., 18:47:38 (9 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
олдыащ
30 сент. 2014 г., 20:25:35 (9 лет назад)

Словы пабуджальныя - 
Абавязкова. Адчувайце. Хай.

+ 0 -
Mimosa
05 июля 2016 г., 9:50:01 (7 лет назад)

Always a good job right here. Keep rolling on thhrogu.

Ответить

Читайте также

ЗБіРАЮЦЬ ДЗЕЦі ЛіСЦЕ.ЯНО ЗЛЯТАЕ З ДРЭў.ДЗіЦЯЧЫЯ ДАЛОНЬКіАСЕННі ЛОВЯЦЬ СПЕў.

Знайдзіце назоўнікі.Вызначце,якімі членамі яны з'яўляюцца,і адпаведна падкрэсліце

На спіне прапелер маю

,Быцца Карлсан ,я лятаю.
І нястомны працаўнік ,
Сейбіт, кран і вартаўнік.
знайдзіце і падкрэсліце назоўнікі

выпішыце спачатку выдзяленыя словы,у якіх канчатак выражаны літарамі,а потым з нулявым канчаткам.абазначце канчатак і аснову. народная памяць

адважных,ворагі волю,манумент,брэсцкай крэпаскі помнік,вялікай любімай зямлі

выпісаць спачатку выдзеленыя словы.у якіх канчатак выражаны літарамі.а потым з нулявым канчаткам . народная памяць адважных запомніць-іх ворагі волю

зламаць не змаглі.стаіць манументы -брэсцкай крэпасці помнік героям вялікай любімай зямліВы находитесь на странице вопроса "Падкрэсліце словы, па якіх вы адразу пазналі пабуждальныя сказы. Абявязкова чытайце ўслух штодня. Вымаўляючы словы, адчувайце да іх пашану. Яны", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.