Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 660 вопросов и 6 445 973 ответов!

Текст про белку на белоруской советы

10-11 класс

ХитрыйЕнот 11 июля 2014 г., 2:32:01 (9 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Angel111love
11 июля 2014 г., 3:50:32 (9 лет назад)

Аднойчы мы з мамай хадзілі па парку. Была ўжо позняя восень. І тут я заўважыў, што нехта варушыцца на тоўстым ствале старога дрэва. Я паглядзеў туды і ўбачыў вавёрку! Яна трымалася на ствале, моцна ўчапіўшыся ў кару кіпцікамі на лапках. 
З першага погляду было відаць, што мех у вавёрачкі вельмі густое і пухнатае. Я гэтаму не здзівіўся, бо да зімы ўсе звяры адрошчваць цёплыя футры. У кажушку звярка спалучаліся тры колеры: чырвона-рыжы, попельна-шэры і белы. Спінка і галоўка вавёрачкі былі рудымі, бакі шэранькая, а брушка - белым. 
Вавёрачка, не міргаючы, глядзела на нас сваімі бліскучымі чорнымі вачыма. Яны нагадвалі мне вугольчыкі. Вушкі на маленькай галоўцы звярка глядзелі ўверх. Я заўважыў на іх смешныя пэндзля. У школе нам расказвалі, што гэтыя пэндзля вырастаюць на вушах у вавёрачак раз да зімы, а летам іх там няма. 
Але самым раскошным ў вавёрчыных зімовым уборы быў, вядома, яе футравай пухнаты хвост! Ён жа нават замяняе вавёрцы парашут, калі яна скача па дрэвах! Я заўважыў, што хвост звярка меў шэры з рудым колер. Ён здаўся мне вельмі вялікім, нават больш самой вавёрачкі! 
Тут вавёрачка, хутка перабіраючы сваімі моцнымі чэпкімі лапкамі, імгненнем ўскараскалася па ствале дрэва. Маленькая альпіністка знікла за галінамі. Яна запомнілася мне сапраўднай пухнатай прыгажуняй

Ответить

Читайте также

Помогите перевести текст на Белорусский язык!!!))) СРОЧНО , пожалуйста=)))

Мне очень запомнился первое сентября этого учебного года, ведь для меня он был последним. Теперь я больше не зайду в двери гимназии как ученица, не услышу теплых напутственных слов от директора,завуча и классного руководителя, не буду рассказывать подружкам ,где я была и что увидела. Также у меня не будет больше возможности слушать о летних приключениях моих одноклассников и услышать звонка, оповещающего о перемене... Для меня первое сентября был не только Днем Знаний , но и днем, когда я вступала в противостояние с нелегкими,учебными днями и впервые за лето видела моих отдохнувших,загоревших и повзрослевших одноклассников,.Для меня это было немаловажно , так как я ,скажу искренне,очень люблю их.Я до сих пор помню, как однажды ,первого сентября, мама привела меня в школу в первый раз , как было немного страшно и безумно интересно. Для многих учеников первое сентября - обычный день , который означает начало учебного года, но только в одиннадцатом классе ты действительно понимаешь значимость этого праздника. Ведь за 11 лет школа стала твоим вторым домом, а твой класс-второй семьей. Мама однажды сказала , что когда ты будешь заканчивать школу, то почувствуешь всю теплоту чувств к родной школе. Действительно , она была права. Именно сейчас я стала это понимать.

Выпiшыце граматычную аснову няпэўна-асабовага сказа.

1) Бяздоннай бочкi не напоўнiш.
2) Маладую спявачку слухалi з вялiкiм задавальненнем.
3) Роўная стужка лясной дарогi.
4) Незадоўга перад вечарам сабралася на дождж.
Люблю лугi квяцiстыя, палеткi каласiстыя.

Помогите пожалуйста,как можно скорее.Если кто-то не знает всё,то помогите хотя-бы частично.

Нужно определить в тексте (размещу ниже):стыль тэксту, мэты ужыванна, сфера выкарыстання ,стылявыя рысы, моуныя сродкi,жанр,способ сувязи сказау.

Хвiлiна памяцi.хвiлiна вялiкага маучання.Хвялiна усхвалявання успамiнау для тых ,у каго у душы i памяцi у гэты момант не цiшыня,а аглушальныя грымоты выбухау,кулеметныя чэргi,бразганне танкавых гусенiц i -"Ура-а-а!" Магутным шматгалосы заклiк,якi вядзе наперад,у атаку...
Гляджу на вэтэранау.Цяпер перад вачыма гэтых немаладых ужо людзей,яз кiнакадры,усплываюць падзеi,якiя учэпiста трымае памяць:першы бой,небяспечныя пераходы,наступленн,атакi,твары таварышау.Тых,хто,не шкадуючы уласнага жыцця,ратавау жыццё айчыны.Яны так i засталiся маладымi.Iм накiравана быць такiмi вечна,пакуль жыве наша памяць.
(Т.Курыла)Вы находитесь на странице вопроса "Текст про белку на белоруской советы", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.