Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 664 вопросов и 6 445 979 ответов!

вызначце у словах нацискныя склады.З нацискных складоу састауце новыя словы.

10-11 класс

1.малины,рамонки.
2.рака.Шафа.
3.Маша.Милана.Коля.
запишыце слов ,якия адтрымалися,абазначце у их нациск.

Совершенная 17 мая 2014 г., 3:06:34 (10 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
RosalieVolturi
17 мая 2014 г., 4:01:29 (10 лет назад)

Буквы, на которые падает ударение, выделены жирным:
1. ма-лі-ны, ра-мон-кі - лімон
2. ра-ка, ша-фа - каша
3. Ма-ша, Мі-ла-на, Ко-ля - малако

Ответить

Другие вопросы из категории

Знайсци назоуник.Вызначце, якими членами сказа яны з"яуляюцца.:

Збираюць дзеци лисце.
Яно злятае з дрэу.
Дзицячыя далонки
Асенни ловяць спеу.

Падкрэслиць адпаведна. ЯК ПАДКРЭСЛИЦЬ ? :)

Нужно придумать стих что бы он начинался на Радзима пачынаецца з...

вот пример: Радзіма пачынаецца з двароў
Дзе журавель тырчыць, нібыта дрэўка.
Радзіма пачынаецца з вятроў
Што падказалі першую запеўку...
Радзіма пачынаецца з вайны
Што чвэрць народа некалі скасіла <--- вот такой длины, можно в прозе но там 5-7 предложений. (стих вставил не весь так что не копируйте остаток) , желательно на белорусском языке. Спасибо.

Читайте также

Замяніце лічбы словамі, назоўнікі

пастаўце ў адпаведнай форме. Вызначце разрад лічэбнікаў паводле значэння і
складу. від сінтаксічнай сувязі ў гэтых колькасна-іменных спалучэннях.
Колькасна-іменае спалучэнне праскланяйце.

Узор. 23 (кілаграм)-дваццаць тры кілаграмы (лічэбнік колькасны. састаўны, від
сінтаксічнай сувязі – дапасаванне)

1)транскрыпцыя слова ільняны; 2)у якіх з гэтых слоў ДЗ абазначаюць 2 гукі:ездзіць,дзёгаць,

падзямелле,раздзьмуць,дзеці.

3)пастаўце націск (ўдарную літару зрабіце больш за іншых):узнесёлы, вярба, гліняны,неразвіты(сказ), абалонь,беларусы, садавіна, абутак, мешаніна, калёсы.

4)адзначце у якіх словах пішацца літара О:р..ўнядзь, гл..таць, балер.., н..вiны, б..равiк.

5) как пишется канц..лярыя

кольки складоу у слове яна


Вы находитесь на странице вопроса "вызначце у словах нацискныя склады.З нацискных складоу састауце новыя словы.", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.