Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 656 вопросов и 6 445 946 ответов!

Практыкаванне 294/1.Спішыце, расстаўляючы неабходныя знакі прыпынку паміж часткамі складаных сказаў. Вызначце часціны мовы ў 5 сказе. 1. Шмат не трэба

5-9 класс

пісьменніку шчасця але яму неабходна каб яго пачуў яго народ і, мусіць, найбольшай карай для паэта з’яўляецца немата на якую ён бывае несправядліва асуджаны. 2. Становішча жанчыны ў беларускай сям’і не было такім прыгнечаным, як у некаторых іншых народаў, у тым ліку славянскіх беларуская жанчына карысталася адноснай свабодай яна магла выказваць свае думкі распараджацца пасагам аднак шляхі да грамадскай дзейнасці развіцця здольнасцей і таленту былі для яе закрыты. 3. Сабраліся жаць жыта надвор’е перашкодзіла трое сутак ліў як з вядра дождж і палеткі ператварыліся ў балоты па якіх амаль немагчыма было праехаць ніякай машыне. 4. Калі ты стаміўся або апанавала спякота апаласні халоднай вадою твар знікне стома і з’явяцца сілы. 5. Здаўна вядома ўздзеянне на нашу свядомасць колераў адны з іх прыносяць чалавеку радасць і спакой а іншыя выклікаюць злосць і нервовае напружанне.

Zallbanaft89 23 февр. 2015 г., 12:31:42 (9 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Try4578996
23 февр. 2015 г., 14:57:53 (9 лет назад)

 Шмат не трэба пісьменніку шчасця, але яму неабходна, каб яго пачуў яго народ і, мусіць, найбольшай карай для паэта з’яўляецца немата, на якую ён бывае несправядліва асуджаны. 2. Становішча жанчыны ў беларускай сям’і не было такім прыгнечаным, як у некаторых іншых народаў, у тым ліку славянскіх беларуская жанчына карысталася адноснай свабодай, яна магла выказваць свае думкі, распараджацца пасагам, аднак шляхі да грамадскай дзейнасці развіцця здольнасцей і таленту былі для яе закрыты. 3. Сабраліся жаць жыта, надвор’е перашкодзіла, трое сутак ліў, як з вядра, дождж, і палеткі ператварыліся ў балоты, па якіх амаль немагчыма было праехаць ніякай машыне. 4. Калі ты стаміўся, або апанавала спякота, апаласні халоднай вадою твар, знікне стома(тут хз, нужно или нет) і з’явяцца сілы. 5. Здаўна вядома ўздзеянне на нашу свядомасць колераў: адны з іх прыносяць чалавеку радасць і спакой, а іншыя выклікаюць злосць і нервовае напружанне.

+ 0 -
Nhfrnjh
23 февр. 2015 г., 15:47:40 (9 лет назад)

1. Шмат не трэба пісьменніку шчасця, але яму неабходна, каб яго пачуў яго народ і, мусіць, найбольшай карай для паэта з’яўляецца немата, на якую ён бывае несправядліва асуджаны.
2. Становішча жанчыны ў беларускай сям’і не было такім прыгнечаным, як у некаторых іншых народаў, у тым ліку славянскіх, беларуская жанчына карысталася адноснай свабодай: яна магла выказваць свае думкі, распараджацца пасагам, аднак шляхі да грамадскай дзейнасці, развіцця здольнасцей і таленту былі для яе закрыты.
3. Сабраліся жаць жыта - надвор’е перашкодзіла: трое сутак ліў як з вядра дождж, і палеткі ператварыліся ў балоты, па якіх амаль немагчыма было праехаць ніякай машыне.
4. Калі ты стаміўся, або апанавала спякота - апаласні халоднай вадою твар: знікне стома і з’явяцца сілы.
5. Здаўна вядома ўздзеянне на нашу свядомасць колераў: адны з іх прыносяць чалавеку радасць і спакой, а іншыя выклікаюць злосць і нервовае напружанне.
Здаўна - прыслоўе
вядома - прыметнік
ўздзеянне - назоўнік
на - прыназоўнік
нашу - займеннік
свядомасць - назоўнік

колераў - назоўнік
адны - прыметнік
з - прыназоўнік
іх - займеннік
прыносяць - дзеяслоў
чалавеку - назоўнік
радасць - назоўнік
і - злучнік
спакой - назоўнік

а - прыназоўнік
іншыя - прыметнік
выклікаюць - дзеяслоў 
злосць - назоўнік

і - злучнік
нервовае - прыметнік
напружанне - назоўнік

Ответить

Читайте также

Пожалуйста помогите !!!

Спішыце дзеепрыслоуі с сказау.
1. Лянок кланяуся сваёй гаспадыні, пашумліваючы галоукамі.
2. Непрыкметна дакрануушыся да вільготных вачэй, Вера пачынае гаварыць спяшаючыся, гучна.
3. Над палямі свяціу поуны месяц, заляваючы жніуныя прасторы срабрыста-блакітным туманам.
4.Гэта вецер там свавольць, ліст страсаючы з галін.
5. Палымнеюць вогнішчы у бары, азараючы ціхія паляны.

выпішыце сказы з пабочнымі словамі і словазлучэннямі , растауляючы знакі прыпынку. Падкрэсліце у дадзеных сказах назоунікі як член сказа .

1 у птушак свой закон вядома и свой адлет и свой прылёт .2. я можа сотню раз прайшоу па роднай стране прастор и даль яе шлюхоу дауно знаёмы мне. 3. А пойдзеш у Ліпава лясамі напэуна стрэнешся з ласямі . 4. На возеры нікога не была відаць а толькі шумелі набягалі на бераг квалі.

Складзіце і запішыце сказы з наступнымі даданымі азначальнымі часткамі:

1) ...дзе калісьці было балота.
2) ...куды мы хадзілі на экскурсію.
3) ...якія бываюць толькі летам.
4) ...што мне падарылі на дзень нараджэння.
5) ...якое было пасеяна на раунінеВы находитесь на странице вопроса "Практыкаванне 294/1.Спішыце, расстаўляючы неабходныя знакі прыпынку паміж часткамі складаных сказаў. Вызначце часціны мовы ў 5 сказе. 1. Шмат не трэба", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.