Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 659 вопросов и 6 445 970 ответов!

як будзе дзеяслов даваць у 2 асобе i адзiночным лiку?

5-9 класс

(даеш або як?) помогите плиз!
Заранее спасибо!)))

Надеждаgf 08 янв. 2017 г., 11:32:46 (7 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Rena3472000
08 янв. 2017 г., 13:31:10 (7 лет назад)

Даеш....вы правильно ответили

Ответить

Другие вопросы из категории

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

нужно составить репортаж! (на беларускай мове)
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!

Читайте также

як - гэта будзе злучальнае слова ці злучниік ???

Што - гэта будзе злучнік ці злучальнае слова???

адзначце складана залежныя сказы, у яких на месцы пропускау трэба паставиць коску: 1. И вось тут баба Прося упершыню задаволена

усмихнулася, кали убачыла_як у яе унучки ходзяць руки, месячы цеста.

2. Каб хлопчык трохи падцягнууся _ настауница параила часцей писаць дыктанты дома.

3. А вы чули, што _ кали хто наглядзицца у азёрную паду и памыецца ею, дак прыгажэйшым становицца.

4. ад бярозы, што пад ветрам раз пораз прыпадала да окна _ адарвауся и прылип жоуты лясток...

5. Кали сцихаюць самалёты, чуваць, як клепяць у вёсцы косы, бразгаюць у некага ля студни вёдры _ и кадахчуць на усё горла куры.

Абазначте дзеясловы абвеснага ладу,умоунага и загаднага ладу.

ЦИ мог бы ты узяць интервью у сваих сяброу? Прапануй им адказать на твае пытанни, падзялицца уражаннями. Паклапацися, каб пытанни никога не пакрыудзили. Занатуй адказы у сваю записную книжку и пазнач дату вашых гутарак. Уяуляеш. як цикава будзе пачытаць гэту книжку праз нейки час. ( Это текст).

Прошу срочно!. Заранее спасибо!)

Якія мастацкія сродкі, тэма і ідэя у гэтым вершы? Помогите, пожалуйста! Здароў, марозны, звонкі вечар!

Здароў, скрыпучы, мяккі снег!
Мяцель не вее, сціхнуў вецер,
I волен лёгкіх санак бег.

Як мары, белыя бярозы
Пад сінявой начной стаяць,
У небе зоркі ад марозу
Пахаладзеўшыя дрыжаць.

Вільготны месяц стуль на поле
Празрысты, светлы стоўп спусціў
I рызай срэбнаю раздолле
Снягоў сінеючых пакрыў.

Ўзрывайце ж іх санямі, коні!
Звіні, вясёлых бомаў медзь!
Вакол лятуць бары і гоні,
Ў грудзях пачала кроў кіпець.Вы находитесь на странице вопроса "як будзе дзеяслов даваць у 2 асобе i адзiночным лiку?", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.