Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 664 вопросов и 6 445 979 ответов!

Падзялице словы для пераносу: улетку, кропелькай, вясёлаю, дажджынкай, иней, зима, прыйшла.

1-4 класс

Urorochka 20 янв. 2015 г., 21:27:33 (9 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Светочка51
20 янв. 2015 г., 22:50:08 (9 лет назад)

Улет-ку, кро-пель-кай, вя-сё-лаю, даж-джын-кай, іней, зі-ма, прый-шла

+ 0 -
Bhbyf197911
20 янв. 2015 г., 23:56:07 (9 лет назад)

Падзялице словы для пераносу: заутра. зайчык, лавачка, агонь, адзенне,камень

Ответить

Читайте также

падзялi словы для пераносу i на склады. запiшы колькасць складоу.пазнач нацiск.

Узор:Ягорка - Ягор-ка, Я-гор-ка (3склады)
Заутра -
зайчык -
лавачка -
агонь -
адзенне -
камень -
ластаука -
воук -
акно -
выдра -
грак -
вожык -
шпак -
аусянка -
рысь -

Кожны народ мае хаця б адзін геніяльны твор.І гэты твор-мова.Беларускае слова стала маім спадарожнікам на абсягах жыцця і спазнання.Яно выбрала мяне,я

выбраў яго.І я ведаю,што яно здольна ісці да самых далёкіх рубяжоу сусвету.Здольна пранікаць у самую сарцавіну з'яў і адкрываць самыя патаемныя скарбы рэчаіснасці.
Спишыце,падзяляючы словы трэцяга сказа для пераносу.

устауце прапушчаныя литары словы у яких есць раздзяльны мякки знак и апостраф падзялице вертыкальными рысками для пераносу Ил_я Васил_еу ,ха_иць, дзи_ячы

,заву_ь, Дар_я,Анатол_еуна ,Ил_я, Авяр_янам ,Дзям_янам ,Валяр_янам ,Дар_яй, Мар_яй, Ул_янай, ся_и, п_юць, г_рбату, Мар_я, Витал_еунаВы находитесь на странице вопроса "Падзялице словы для пераносу: улетку, кропелькай, вясёлаю, дажджынкай, иней, зима, прыйшла.", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.