Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 664 вопросов и 6 445 979 ответов!

5 предложений на тему зваротныя дзеепрыметники

5-9 класс

Balym 17 мая 2014 г., 21:19:18 (10 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
12341
18 мая 2014 г., 0:08:07 (10 лет назад)

Выберай х)
Дзеепрыметнікі звычайна адносяць да дзеяслоўных форм са значэннем прыкметы, якая праяўляецца ў часе (працэсуальная прыкмета). Значэнне прыкметы і часу робяць гэтую форму дзеяслоўна-іменнай, што падмацоўваецца наяўнасцю ў дадзеный форме дзеяслоўных катэгорый часу, трывання, стану і іменных катэгорый роду, ліку, склону. Дзеепрыметнікі не маюць форм асобы і ладу, а ад прыметнікаў тым, што не маюць формаў суб’ектыўнай ацэнкі. Дзеепрыметнікі залежнага стану прошлага часу могуць мець кароткія формы, якія, аднак, малаўжывальныя ў сучаснай беларускай мове. Дзеепрыметнікі незалежнага стану характарызуюць таго, хто (што) утварае дзеянне (параўн.: знікшы незнаёмец), залежнага стану – таго, хто (што) падлягае дзеянню (параўн.: засеянае поле.). Дзеепрыметнікі незалежнага і залежнага стану з суфіксамі –уч (-юч), -ач (-яч), -ем (-ом), -ім, -ш-, -уш-, якія з’яўляюцца прадуктыўнымі ў рускай мове, гэтаксама як і зваротныя дзеепрыметнікі, малаўжывальныя ў сучаснай беларускай літаратурнай мове. На месцы такіх дзеепрыметнікаў рускай мовы ў беларускай мове могуць ужывацца даданыя сказы, прыметнікі, назоўнікі, дзеясловы, развітыя прыдаткі і інш.. Найбольш ужывальнымі ў беларускай мове з’яўляюцца дзеепрыметнікі прошлага часу залежнага і незалежнага стану з суфіксамі -л-, -н-, -ан-, -ен-, -т-, якія выступаюць у ролі азначэнняў і прэдыкатываў. Пераважна азначальная функцыя дзеепрыметнікаў спрыяла іх пераходу ў прыметнікі, калі на першы план выступае не працэсуальная прыкмета, а якасная, што часцей за ўсё ўзнікае пры метафарычным ужыванні дзеепрыметнікаў незалежнага стану з суфіксам -л- і дзеепрыметнікаў залежнага стану з суфіксамі -н-, -ан-, -ен-, -т-. Пры ўжыванні дзеепрыметнікаў разам з паясняльнымі словамі ўтвараецца дзеепрыметнае словазлучэнне, сінтаксічна непадзельная адзінка, якая выконвае ў сказе функцыю аднаго яго члена – азначэння. Дзеепрыслоўе ўключае ў сябе нязменныя формы дзеясловаў, якія абазначаюць дадатковыя дзеянні пры галоўным дзеянні, выражаным выказнікам. З генетычнага пункту гледжання дзеепрыслоўі ўзніклі ад кароткіх дзеепрыметнікаў незалежнага стану цяперашняга і прошлага часу. Дзеепрыслоўе, як вынікае з яго назвы, сумяшчае рысы дзеяслова і прыслоўя: :падобна дзеяслову яно мае закончанае і незакончанае трыванне, можа быць зваротным і незваротным, пераходным і непераходным, мае толькі незалежны стан, але не мае формы часу, якая злілася ў ім з катэгорыяй трывання. Падобна прыслоўю, дзеепрыслоўе выконвае ў сказе сінтаксічную ролю акалічнасці, паясняе дзеяслоў-выказнік, не змяняецца. Пры ўжыванні з паясняльнымі словамі дзеепрыслоўе ўтварае спалучэнне, якое выступае ў сінтаксічнай функцыі аднаго члена сказа (акалічнасці), выдзяляецца на пісьме коскай (коскамі). У сказе дзеепрыслоўе кіруе субстантывамі, можа паясняцца прыслоўямі і пераходзіць у прыслоўі пры перадачы прыкметы дзеяння. Дзеепрыслоўе ў сказе выражае дадатковае дзеянне, што, як і асноўнае дзеянне, утвараецца адной асобай, прадметам, з’явай.

+ 0 -
Человек576
18 мая 2014 г., 2:31:46 (10 лет назад)

напиши мне другие предложения мне оценка 2 не устраивает

+ 0 -
42154
18 мая 2014 г., 4:53:05 (10 лет назад)

ну хорошо

+ 0 -
ВладимирГорячев
18 мая 2014 г., 7:34:24 (10 лет назад)

мне нужно чтобы в самих предложениях стояли зваротныя дзеепрыметники

+ 0 -
Alinka0569
18 мая 2014 г., 9:16:01 (10 лет назад)

я описочку сделал:)

+ 0 -
Nextstar
18 мая 2014 г., 11:29:13 (10 лет назад)

Дзеепрыметникавы зварот адасабляееца кали стаиць пасля паяснённага слова,напрыклад:На паляне заыпанай лисцем,гуляли дзеци.

Ответить

Другие вопросы из категории

напишите пожалуйста сочинение на тему " каханне"

можно 10 предложений

1.Фанетычны разбор слова:

Адхилиу,яе.
2.Синтаксичны разбор сказа:
Пад званами хатыни на чорных плитах высечаны побач з имёнами иншых ахвярау нашай земли и яе пакутнае имя.

Читайте также

Сочинение на тему "Прыезд да бабули"

на белоруском..можно любое.

напишите пожалуйста сочинение на тему " каханне"

можно 10 предложений

Нужны какие-нибудь цитаты на

белорусском языке на тему книгаВы находитесь на странице вопроса "5 предложений на тему зваротныя дзеепрыметники", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.