Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 660 вопросов и 6 445 973 ответов!

прідумайце 4 сллжныя сказы з злучнікам і

1-4 класс

Nikit1995 01 нояб. 2013 г., 13:16:57 (10 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Omelihova
01 нояб. 2013 г., 15:22:31 (10 лет назад)

1. Я ўбачыў сонца, і яно ярка свеціла.
2. Маці прыйшла дадому, і я пацалаваў яе.
3. Дзеці пайшлі гуляць, і я пайшоў з імі.
4. Вучаніца падняла руку, і настаўніца дала ёй адказаць.

Ответить

Другие вопросы из категории

Знайдзiце i выпiшыце дзеясловы.Пастауце да iх пытаннi.Абазначце час. Ляжау у баразне Гарбуз.Нацягнуу ад сонца картуз, ляжыць-не дзьме у вус.Сонейка

прыпякае,а ён вакол пазiрае ды ад ляноты пазяхае.Замлеюць бакi ад лёжкi-ён паварушыцца трошкi, павернецца на бачок спелы,каб лянота зусiм не заела.

Ад якіх слоў ставяцца склонавыя

пытанні да выдзеленага слова? Запішыце гэтыя сло -
вы па ўзоры. Выдзеленыя словы в скобках.
У з о р. Не ступіць (з ч а г о?) з дарожкі.
Вузкая (дарожка) віецца праз густы лес. З (дарожкі)
ўбок не ступіць: гушчар непралазны.
Мінае зялёнае лета, надыходзіць жоўтая восень.
Залатым лісцем бярозы засцілаюць (дарожку). Пра-
ходзіш (па дарожцы) і азіраешся, ці не наслядзіў.
Зімой, калі паваліць снег, тонкія елкі і бярозы
гнуцца, схіляюцца, а (над дарожкай) з’яўляюцца кры-
штальна-белыя снежныя аркі, казачна прыгожыя і
вельмі крохкія.

Падзялиць тэкст на абзацы Ишоу Янка сцежкай цераз сад.Насустрач яму-чорны кудлаты саьака.Янка спалохауся и хацеу уцякаць,але даяго прытулилася кацяня.Яно

уцякала ад гэтага звера.Кацяня жаласна плакала.Янка узяу кацяня на руки.Сабака спыниуся,паглядзеу на Янку и схавауся укустах.

Здравствуйте, помогите решить загадку:

Ён патрэбен нам усим
Дзеля працы, шчасця.
Мы зауседы разам з им
Будзем усмихаца.

А яна - бяда и зло,
Мора слез и болю,
И яе - каб не было
Анидзе, николи
???

Читайте также

Кожны народ мае хаця б адзін геніяльны твор.І гэты твор-мова.Беларускае слова стала маім спадарожнікам на абсягах жыцця і спазнання.Яно выбрала мяне,я

выбраў яго.І я ведаю,што яно здольна ісці да самых далёкіх рубяжоу сусвету.Здольна пранікаць у самую сарцавіну з'яў і адкрываць самыя патаемныя скарбы рэчаіснасці.
Спишыце,падзяляючы словы трэцяга сказа для пераносу.

Падкрэслиць назоуники якия у сказах з.яуляюцца дзейниками.Вясна прыйшла з сонцам и цяплом .Дрэвы апранули сарафаны з лисця.З выраю вярнулися усе

птушки.Шматгалосы птушыны хор не змаукае ни на хвилину.Лес звиниць ад радасных вясновых песен.Вы находитесь на странице вопроса "прідумайце 4 сллжныя сказы з злучнікам і", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.