Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 660 вопросов и 6 445 973 ответов!

Характеристека героя Мультик из текста Вечер Алексей Дударов

5-9 класс

Mex7777 06 окт. 2013 г., 15:15:40 (10 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Zhukyana
06 окт. 2013 г., 16:13:13 (10 лет назад)

Характары і вобразы герояў п'есы Аляксея Дударава "Вечар"     Творчасць Аляксея Дударава вылучаецца непадробнай шчырасцю, імкненнем знайсці адказы на надзённыя пытанні жыцця. Драматург звяртаецца да вечнага ў сучасным існаванні кожнага, жыццёвыя, немудрагелістыя сітуацыі асэнсоўвае па-філасофску. «...Жыццё — выпрабаванне чалавека на чалавечнасць. I ўвечары павінна свяціць сонца», — так сказаў пра сваю п'есу «Вечар» А. Дудараў. 
     У «неперспектыўнай» вёсцы Вежкі засталіся толькі трое старых — Ганна, Васіль Мульцік і Мікіта Гастрыт. Па-рознаму прайшло іх жыццё. Ганна ўвесь час, як і Мульцік, працавала на зямлі. Ні адпачынку, ні радасці не ведала. У вайну і пад бомбамі ляжала, і ў сваей хаце гарэла, траіх дзяцей пахавала за адзін месяц. I апошні сын Віцёк нейкі няўдалы атрымаўся — цягне лес у турме. Але Ганна не азлобілася на жыццё. Яна толькі стомлена думае: «Рабіла, рабіла, рабіла; а на гэтым свеце няма чаго пакінуць... I нашто нарадзілася?» 
     Навошта нарадзіўся, ведае Мульцік. У яго таксама нялёгкі лес. Ён «тры вайны адпляскаў, піабляй махноўцы секлі, кулакі ў трыццаць другім цвікамі да крыжа прымалацілі, на фінскай ногі адмарозіў, у партызанах немцы расстрэльвалі, потым ваяваў — два разы параніла, тры разы кантузіла. I гэта яшчэ не ўсё! Двух дзетак за вайну пахаваў, і ніпічымніца пасляваенная была, і хату пярун паліў, і карова здыхала, і жонка памерла, і сын апошні гадоў пяць пісем не піша». Гора ўзмацніла душу Васіля, надзяліла яго вялікім багаццем, дабрынёй, якая, колькі ні раздавай, не вычэрпваецца, як той калодзеж, што некалі паіў усю вёску. Ад Мульціка ідзе да людзей цеплыня, спачуванне. Ён бачыць, як чакае Ганна весткі ад свайго няўдалага сына, і піпіа ад імя Віцька ліст на радыё, каб перадалі для маці яе любімую песню. I якая паэтычная, тонкая і ўзнёслая душа адкрываецца ў яго, калі ён кажа пра ласкавыя матчыны рукі, што пяклі самы смачны хлеб, пра родную хату і бярозкі пад акном. Мульцік — паэт і ў адносінах да зямлі-карміцелькі, і да сонца, якое для яго вышэй і магутней нават за бога, таму што бог карае, а Сонца дае жыццё раслінам, і жывёлам, і чалавеку. Мульцік не моліцца сонцу, ён размаўляе з ім, як з блізкім. Ён добра ведае, што нарадзіўся на Зямлі, каб сагрэць яе сваей душой, каб працаваць, хлеб расціць. Для яго шчасце не ў сытасці і не ў бяздзейнасці: «Шчасце з чужых рук заўсёды кіслае... Шчасце самому рабіць трэба». Мульцік ніколі не ішоў насуперак сваім перакананням, пацверджаным жыццём папярэдніх пакаленняў поглядам. I легка ў яго на сэрцы нават перад немінучай смерцю. У Мульціку і Ганне ўвасоблена гармонія натуральнага жыцця. 
     Менавіта ў вобразах Васіля і Ганны раскрываюцца прыродная мудрасць, далікатнасць, чысціня пачуццяў чалавека. Старыя з болем думаюць, што няма каму перадаць мудрасць, жыццёвы вопыт, што выстудзяцца іх хаты і зарасце сцяжынка да іх Вежак, перасохне чысты калодзеж, бо ніхто не будзе браць з яго вады. Яны хвалююцца, што парушацца прыродныя сувязі і асірацее зямля продкаў. I не так адзіноцтва мучыць старых, як тое, што зямля застанецца ў адзіноце. 
     П'еса «Вечар» прасякнута цёплым гумарам, лірычнасцю. Адухоўленыя блізкасцю да прыроды героі А. Дударава ўвасабляюць гармонію спрадвечнага вясковага жыцця з яго высокімі патрабаваннямі і крытэрыямі.

Ответить

Читайте также

Перевести текст на белорусскую мову срочнно!!!!

Сравнительная характеристика Роланда и Ильи Муромца по «Песни о Роланде» и былине «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»

В этой работе мы сравним образы Ильи Муромца и Роланда, чтобы определить черты сходства и различия фольклорных героев разных народов и попробовать сделать выводы о народных идеалах средневековых Руси и Франции.Прежде всего, заметим, что оба героя доблестно сражаются с врагами своей страны, оба обладают необычайной силой, оба непобедимы в бою. Кроме того, как в «Песни о Роланде», так и в былине «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» подчеркивается религиозность героев. Илья ориентируется во времени по молитвам – «Он стоял заутреню во Муроме, / А й к обеденке поспеть хотел он в стольный Киев-град». Войдя в княжеские палаты, крестится. Роланд же перед смертью обращается к Богу с просьбой принять его в рай и протягивает Господу перчатку, признавая его своим сеньором. Оба героя стремятся служить верховному правителю своей страны.На этом сходства заканчиваются. Рассмотрим различия. Роланд молод и «прекрасен телом», а Илья называет себя «старым казаком» и сказитель упоминает его «дородную фигуру». Роланд знатного рода – он племянник короля, а Илья – крестьянский сын из села Карачарово. Это, так сказать, исходные данные. Еще более важные различия проявляются в характере и поведении героев.Роланд эмоционален и красноречив. Он обращается со страстными речами к своим рыцарям, призывая их на бой и обещая славу и добычу, он оплакивает павших друзей, он не упускает случая произнести маленькую речь над поверженным врагом и не раз повторяет: «Мы правы, враг не прав – за нас Господь».Илья Муромец оказывается полной противоположностью французскому рыцарю. Он спокоен и немногословен. Лишь дважды он выражает словами свое отношение к происходящему. В первый раз грубо одергивает собственного коня, споткнувшегося от рыка и посвиста Соловья-Разбойника; во второй – произносит посмертный приговор злодею.Причины, по которым герои совершают свои подвиги, также различны. Роланд часто упоминает Францию и французов, его не раз называют защитником страны, но более всего рыцаря волнует то, как оценит его поступки король. Заметим, что подвиги свои рыцарь совершает преимущественно в захватнических походах, которые обеспечивают славу и походу европейскому владыке и его вассалам.Русский же богатырь ведет себя очень независимо, если не грубо, по отношению к князю Владимиру. Он начинает с того, что распахивает дверь в «столовую горенку», где пирует князь, а заканчивает указанием (князю!) принести вина для раненого Соловья-Разбойника. Значит, ему важно не княжеское одобрение. Илья едет в Киев, потому что это – сердце русских земель. Отношение богатыря к Руси похоже на отношение крестьянина к своему хозяйству: если встретил какой непорядок, надо устранить – не славы и похвалы ради, а потому что хозяйство – свое.Подводя итог, можно сказать, что и французский, и русский эпосы воплощают национальные идеалы в образах могучих воинов, но рыцаря вдохновляют на подвиги верность сеньору и желание славы, а богатыря – необходимость защитить свою землю и свой народ от посягающих на них злодеев. Роланд привлекает к себе благородством и силой страстей, а Илья – спокойной народной мудростью.Вы находитесь на странице вопроса "Характеристека героя Мультик из текста Вечер Алексей Дударов", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.