Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 526 вопросов и 6 445 351 ответов!

сэнс вобраза вялікага сходу у драме раскіданае гняздо

5-9 класс

Denischumakov1 23 янв. 2017 г., 22:10:51 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Grai3333
24 янв. 2017 г., 0:33:17 (4 года назад)

У драме Я. Купалы "Раскіданае Гняздо" вялікі сход - гэта паўстанне простых людзей (сялян) супраць памешчыкаў, несправядлівых законаў.

Ответить

Другие вопросы из категории

Якія мастацкія сродкі? Помогите, пожалуйста! Максім Багдановіч Слуцкія ткачыхі Ад родных ніў, ад роднай хаты

У панскі двор дзеля красы

Яны, бяздольныя, узяты

Ткаць залатыя паясы.

І цягам доўгія часіны,

Дзявочыя забыўшы сны,

Свае шырокія тканіны

На лад персідскі ткуць яны.

А за сцяной смяецца поле,

Зіяе неба з-за акна, –

І думкі мкнуцца мімаволі

Туды, дзе расцвіла вясна;

Дзе блішча збожжа ў яснай далі,

Сінеюць міла васількі,

Халодным срэбрам ззяюць хвалі

Між гор ліючайся ракі;

Цямнее край зубчаты бора...

І тчэ, забыўшыся, рука,

Заміж персідскага узора,

Цвяток радзімы васілька.

Читайте также

Помогите написать сочинение на одну из тем (ТОЛЬКО НЕ ИЗ ИНТЕРНЕТА): 1.Симваличны сэнс назвы драмы Янкі Купалы «Раскіданае гняздо»

2.Пошуки маладым пакаленнем шляхоу вызвалення родины

3.Идэйны сэнс вобразу "Вяликага сходу"

4.Вобразы прадстауникоу старога пакалення у драме Янкі Купалы «Раскіданае гняздо»

Алегарычны сэнс вобраза Плачки

на белорусском языке.Вы находитесь на странице вопроса "сэнс вобраза вялікага сходу у драме раскіданае гняздо", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.