Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 660 вопросов и 6 445 973 ответов!

Дапоунице кожны сказ неабходнай формай вышейшай ибо найвышэйшай формам

5-9 класс

и ступени параунання прыслоуяу
1.На ветры холадна, а у зацишку............
2.Пад восень все.......и...... Идуць дажджы
3.зразумела, ехать......,чым исци
4.кепска,але бывает и ........
5.машкары...... За все бывает у чэрвени
6.дозе снегу было.....там все павыярзала
7.напрастки будзе.......
8.з кожным разам Зоя писала сачыненне усе........ 9.я жыву недалека ад стадыена, а вера яшчэ........... 10.грыбоу было шмат,але ..........трапилися паласинавики

Olg342 04 мая 2013 г., 10:26:02 (10 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
ОтличникТёма
04 мая 2013 г., 12:40:36 (10 лет назад)

На ветры холадна, а у зацишку халаднейша.
Пад восень усё часцей и часцей идуць дажджы.
Зразумела, ехаць больш зручна, чым исци.
Кепска, але бывае и больш кепска.
Машкары больш за усё бывае у чэрвени.
Дзе снегу было найменш, там усё павымярзала.
Напрастки будзе сама скора.
З кожным разам Зоя писала сачыненне усе больш граматна.
Я жыве недалёка ад стадыёна, а Вера яшчэ ближэй.
Грыбоу было шмат, але найчасцей трапилися падасинавики

Ответить

Другие вопросы из категории

Расставить знаки препинания. Убачыўшу суседку шпак узмахвае крыламі заўзята свішча і калі тая прысядзе на галінку суседняга дрэва стараецца з усіх сіл

ёй спадабацца то шмыгне ў шпакоўню і высуне з лятка галаву то злятае на зямлю схопіць якуюсьці саломінку ці пушынку і нясе ў домік каб нібыта паказаць які ён працавіты.

Складзiце i запiшыце сказы па прыведзеных схемах :

Назоунiк - неазначальная форма дзеяслова.
Дзеяслоу - значыць дзеяслоу.

Читайте также

два бяззлучникавых сказы,

два складаназлучыная сказы
два складаназалежныя сказы
напишите пожалуйста .

Адзначце складаназлучаныя сказы,у якіх правільна пастаўлены знакі прыпынку паміж часткамі ;

1)Каля самага берага,праўда,было гразна але праз метры два дно цярдзела і,здавалася,пахруствала пад нагамі
2) Усе хваляць салаўя за голас,а самаго артыста бачый далёка не кожны
3)Беларускія вадаёмы з чыстай празрыстай вадой,багатыя рыбай,спадабаліся норкам,і цяпер іх можна сустрэць у многіх раёнах рэспублікі
4)На прыпынка амаль ніхто не выходзіўі ніхто не заходзіў
5)Возьмешь у рукі такі каменьчык- і пальцы фарбуюцца ў ружовы колер

1. вызначыць няпоуны сказ :

а. Шылы у мяшку не схаваеш
б.Цесная, але чыстая хатка.
в. На беразе - чауны.
2.Расстауце знаки прыпынку:
Усё навокал зямля дрэвы стрэхипакрылася звонкай ледзяной скарынкай.
3. яки сказ ускладнены пабочным словам?(няма знакау прыпынку)
а.Вас паслали у маё распарадженне и вы спадзяюся ведяеце сваю задачу.
б.Вы видаць зразумели што пакрыудзили чалавека.
в.Нам трэба прызнацца надзвычай шанцуе.
4.У яким сказе ёсць адасобленые члены сказа?
а. Якая у нас вяликая и прыгожая зямля.
б.Хутчэй бы прыйшла белая зима з навагодняй ёлкай со звонам каньку.
в. Высушаныя гарачым сонцам паникли кветки.

Складзiце або выпiшыце з мастацкай лiтаратуры сказы на кожную схему:

"П, - а, - п".
"П?" - а.
А: "П!"
"П, - а. - П".
"П, - а: - П".Вы находитесь на странице вопроса "Дапоунице кожны сказ неабходнай формай вышейшай ибо найвышэйшай формам", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.