Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 659 вопросов и 6 445 970 ответов!

Прачытайце.Раскрыйте дужкi (непатрэбнае закрэслiце).Растлумачце напiсанне часцiц.

5-9 класс

1 Пра маё заданне (не,нi)хто (не,нi)чога (не,нi)сказау,быццам я (не,нi)куды (не,нi)хадзiла,усе ведалi,што у сувязных (не,нi)пра што распытваць (не,нi)льга.2Не,нi)з месца ! - загрымеу букрэй у святлiцы.3Слова,дум (не,нi)хто (не,нi)звяжа .4 Цiха, так цiха- (не,нi)ветру,(не,нi)шуму .5 Дзе б я (не,нi) быу ,што б (не,нi)рабiу,-на поуначы, на усходзе.-край,дзе радзiуся,дзе любiу,з вачэй маiх (не,нi)сходзiць.

Witos991 19 июля 2015 г., 21:15:55 (8 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
PKsascha
19 июля 2015 г., 23:24:30 (8 лет назад)

Нихто (разам, бо утварае адмоуны займенник), ничога (утварае адмоуны займенник), не сказау бы (асобна, бо не з дзеясловам пишацца асобна), никуды (адмоуны займенник), не хадзила (не з дзеясловам - асобна), ни пра што (ни з прыназоуникам - асобна,пишам  ни, бо узмацняе адмауленне), нельга (утварае прыслоуе), ни з месца(з прыназоуникам асобна), нихто не звяжа (ни - утварэнне адмоунага займенника, не з дзеясловам - асобна);  ни ветру, ни шуму (злучае аднародныя члены, ни з иншыми часцинами мовы пишацца асобна), ни быу (сцвярджальная часцица(у гэтым выпадку)), ни рабиу (не, ни з дзеясловам - асобна), не сходзиць (не з дзеясловам пишацца асобна)

Ответить

Другие вопросы из категории

сделать синтаксический р-р.

Люблю цябе,жыццё,любоўю кроўнаю.

Помогите! !!!!

Прыдумайце 5 сказаў з вытворнымі прыслоўямі

Аналіз верша ''О Беларусь, мая шыпшына''
5-9 класс беларуская мова ответов нет

Читайте также

прачытайце . якия литары трэба уставиць замест кропак . гэта было там дзе я нарадзи...ся. веска наша стаяла памиж двух гасцинца... .гэтыя гасцинцы

прахо...или па ...згорках .месца было глухое . на захадзе ц..кла р..чка .з по..дня падступа.. лес .на по..начы было б..лота .устауляючы патрэбныя литары .падкрэслице их.

Растлумачце значэнне фразеалагiзмау:

Верзцi грушы на вярбе
Табаку важыць
Траянскi конь
Альма-матэр
Кануць у Лету
Сiняя панчоха
За дзедам шведам
Сiняя птушка
Людзьмi звацца
Сабака на сене

Складзiце i запiшыце сказы, каб прыведзеныя словы выступалi у ролi розных часцiц мовы.

Чужы,апошнi,свае,марожанае,побач,перажытае.

HELP! :) Расставить знаки препинания. Гаспадыня што выйшла з кухні убачыла гэтую яго iмгненную збянтэжанасць зразумела i тут жа прагнала дачку мабыць

спалохаўшыся што тая са сваімі добрымі дзіцячымі намерамі можа сказаць што яшчэ непатрэбнае. Калі вецер зносіў апошнія хмары і ў сінім небе з'яўлялася лагоднае сонца тады вальней дыхалася.Вы находитесь на странице вопроса "Прачытайце.Раскрыйте дужкi (непатрэбнае закрэслiце).Растлумачце напiсанне часцiц.", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.