Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 574 вопросов и 6 445 682 ответов!

Киньте характеристику героев "жураўліны крык"

5-9 класс

Belchonok2014 11 мая 2014 г., 6:34:18 (8 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Vinogradov99
11 мая 2014 г., 7:35:13 (8 лет назад)

Галерэя вобразаў у аповесці В. Быкава «Жураўліны крык» 

Аповесць «Жураўліны крык» В. Быкаў напісаў у 1959 годзе. Гэта аповесць пра вайну. Быкаву заўсёды важна, каб чытач адчуў па магчымасці ўсё, што перажывалі салдаты і камандзіры ў чаканні блізкага бою, перад тварам смерці. Шэсць чалавек пакінуты прыкрываць адступленне батальёна на пераездзе ў першыя, самыя трывожныя дні і гадзіны вайны. Яны засталіся па загаду і абавязку, хоць кожная жылка трымціць. Кожны з байцоў па-свойму перажывае экстрэмальныя ўмовы. Героі трымаюцца па-рознаму. Аўсееў прывык разважаць, рэвізаваць і знаходзіць самае правільнае з усіх магчымых рашэнняў. Такую звычку ён набыў даўно, яшчэ ў школе. За год да вайны Аўсееў стаў курсантам ваеннага вучылішча. Але з першых дзён яму там не спадабалася. Праўда, тыя нягоды хутка скончыліся. Калі пачалася вайна, яго ў ліку вялікай групы курсантаў адклікалі з вучылішча і з маршавай ротай накіравалі на фронт. Аўсееў спачатку ажно ўзрадаваўся, але ў першым баі яго аглушыла страляніна, асляпіла страхам блізкае смерці, апаліла болем няўдачы і разгрому. Дагэтуль яму так-сяк шанцавала, але, здаецца, прыйшоў канец яго ўдачам. Аўсееў вельмі непакоіўся за заўтрашні дзень, чула яго сэрца — будзе непапраўнае ліха, і ўсё думалася, што зрабіць, каб як абмінуць пагібель. Глечык — нясмелы і маўклівы хлопец, зважлівы да старэйшых. Ён ніколі не адкрываў сваіх пакутаў, усё слухаў другіх, думаючы, што яго гора — не гора. Праўда, ад таго не было лягчэй, і ўсё чарнела ўнутры ад непазбыўнага болю мінулага. Ён не хацеў дараваць сваёй маці. Пасля таго, як бацьку забіла токам, яна на нейкае свята запрасіла да іх у госці аднаго чалавека. Глечыку гэта не спадабалася. Праз нейкі час маці выйшла замуж. Але пачалася вайна, і маці з Настачкай зноў засталіся адны. Хлопец разумеў, што трэба ратаваць сям’ю ад той навалы, якая няспынна кацілася на ўсход, але былая крыўда не давала яшчэ забыцца на яе. Свіст — вясёлы і добры чалавек, які можа ўзняць) настрой. Да вайны ён сядзеў у турме, а потым добра ахвотнікам пайшоў у Чырвоную Армію. Свіст не быў злапамятны, як Пшанічны. Карпенка паходзіў з простага люду. Вялікая Айчынная вайна была не першай у яго жыцці. Ранейі прыйшлося ваяваць з фінамі. Героі Быкава розныя, але смерць аб'яднала іх усіх. Адзін за адным гінуць і вучоны-інтэлігент Фішар, і здаравяка Карпенка, і бесклапотны Свіст. Забілі нават тых, шго спрабавалі абхітрыць і таварышаў, і самую смерць — Аўсеева і Пшанічнага. Самым апошнім загінуў Глечык. Васіль Быкаў імкнуўся, каб чытачы ярка ўявілі трагізм ваенных падзей, сведкам якіх ён быў, адчулі боль стратаў, бязлітаснасць і тугу смерці.

Ответить

Другие вопросы из категории

срочно надо сочинение на одну из этих тем:

1 асилкам гэтаким ад роду машэка быу

Прачытайце.Раскрыйте дужкi (непатрэбнае закрэслiце).Растлумачце напiсанне часцiц.

1 Пра маё заданне (не,нi)хто (не,нi)чога (не,нi)сказау,быццам я (не,нi)куды (не,нi)хадзiла,усе ведалi,што у сувязных (не,нi)пра што распытваць (не,нi)льга.2Не,нi)з месца ! - загрымеу букрэй у святлiцы.3Слова,дум (не,нi)хто (не,нi)звяжа .4 Цiха, так цiха- (не,нi)ветру,(не,нi)шуму .5 Дзе б я (не,нi) быу ,што б (не,нi)рабiу,-на поуначы, на усходзе.-край,дзе радзiуся,дзе любiу,з вачэй маiх (не,нi)сходзiць.

сделать синтаксический р-р.

Люблю цябе,жыццё,любоўю кроўнаю.

Читайте также

Перевести текст на белорусскую мову срочнно!!!!

Сравнительная характеристика Роланда и Ильи Муромца по «Песни о Роланде» и былине «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»

В этой работе мы сравним образы Ильи Муромца и Роланда, чтобы определить черты сходства и различия фольклорных героев разных народов и попробовать сделать выводы о народных идеалах средневековых Руси и Франции.Прежде всего, заметим, что оба героя доблестно сражаются с врагами своей страны, оба обладают необычайной силой, оба непобедимы в бою. Кроме того, как в «Песни о Роланде», так и в былине «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» подчеркивается религиозность героев. Илья ориентируется во времени по молитвам – «Он стоял заутреню во Муроме, / А й к обеденке поспеть хотел он в стольный Киев-град». Войдя в княжеские палаты, крестится. Роланд же перед смертью обращается к Богу с просьбой принять его в рай и протягивает Господу перчатку, признавая его своим сеньором. Оба героя стремятся служить верховному правителю своей страны.На этом сходства заканчиваются. Рассмотрим различия. Роланд молод и «прекрасен телом», а Илья называет себя «старым казаком» и сказитель упоминает его «дородную фигуру». Роланд знатного рода – он племянник короля, а Илья – крестьянский сын из села Карачарово. Это, так сказать, исходные данные. Еще более важные различия проявляются в характере и поведении героев.Роланд эмоционален и красноречив. Он обращается со страстными речами к своим рыцарям, призывая их на бой и обещая славу и добычу, он оплакивает павших друзей, он не упускает случая произнести маленькую речь над поверженным врагом и не раз повторяет: «Мы правы, враг не прав – за нас Господь».Илья Муромец оказывается полной противоположностью французскому рыцарю. Он спокоен и немногословен. Лишь дважды он выражает словами свое отношение к происходящему. В первый раз грубо одергивает собственного коня, споткнувшегося от рыка и посвиста Соловья-Разбойника; во второй – произносит посмертный приговор злодею.Причины, по которым герои совершают свои подвиги, также различны. Роланд часто упоминает Францию и французов, его не раз называют защитником страны, но более всего рыцаря волнует то, как оценит его поступки король. Заметим, что подвиги свои рыцарь совершает преимущественно в захватнических походах, которые обеспечивают славу и походу европейскому владыке и его вассалам.Русский же богатырь ведет себя очень независимо, если не грубо, по отношению к князю Владимиру. Он начинает с того, что распахивает дверь в «столовую горенку», где пирует князь, а заканчивает указанием (князю!) принести вина для раненого Соловья-Разбойника. Значит, ему важно не княжеское одобрение. Илья едет в Киев, потому что это – сердце русских земель. Отношение богатыря к Руси похоже на отношение крестьянина к своему хозяйству: если встретил какой непорядок, надо устранить – не славы и похвалы ради, а потому что хозяйство – свое.Подводя итог, можно сказать, что и французский, и русский эпосы воплощают национальные идеалы в образах могучих воинов, но рыцаря вдохновляют на подвиги верность сеньору и желание славы, а богатыря – необходимость защитить свою землю и свой народ от посягающих на них злодеев. Роланд привлекает к себе благородством и силой страстей, а Илья – спокойной народной мудростью.Вы находитесь на странице вопроса "Киньте характеристику героев "жураўліны крык"", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.