Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 660 вопросов и 6 445 973 ответов!

Цi толькi грамадскай неабходнасцю были абумоулены паводзины и учынки гастрыта у меладраме алексея дударава "Вечар"?

5-9 класс

Цi толькi грамадскай неабходнасцю были абумоулены паводзины и учынки гастрыта у апавяданнi алексея дударава "Вечар"?

Богдан 09 окт. 2017 г., 18:19:38 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
23 сент. 2018 г., 20:37:14 (5 лет назад)

паводзины учынки

Ответить

Другие вопросы из категории

Где нужно поставить знаки препинания? Помогите!!! Пожалуйста

Восенню тысяча дзевяцьсот сорак трэцяга года. У весцы з'явілася шмат бежанцаў .У хаце Віктара пасяліліся жанчынка з хлопчыкам Пецькам.Дзеці адразу пасябравалі. Аднойчы ў вёску прыехалі немцы. Адчувалася, што былі яны моцна пабітыя і злыя. Па ўсей вёсцы выставілі вартавых,а каля дзедавай хаты таксама Пахадзіўшы крыху, ён заўважыў, што лазня цёплая. Пецька паклікаў Віктара і прапанаваў зачыніць дзверы лазні на кручок Праз некаторы час , але дзверы не адчыніліся пачаў грукаць, а потым стрэльнуў . Прыбеглі салдаты вырашылі, што гэта зрабіў дзед, сталі пагражаць зброяй. Дзед паставіў кручок ,хлопнуў дзвярыма і дзверы на шчасце самі зачыніліся, старога адпусцілі. У першыню дзед у першы дзень адлупцаваў Віктара. Віктар тады зразумеў, што перш чым нешта зрабіць трэба падумаць.

5-9 класс беларуская мова ответов нет
Чаму у гонар Машэки город назван Магилёв

Чаму у гонар Машэки город назван Магилёв?Помогитеееее

5-9 класс беларуская мова ответов нет
Вобраз Старца

СРОЧНООО Жыццёвая філасофія,вобраз Старца.(з цытатамі) з драмы ''Раскіданае гняздо''.

5-9 класс беларуская мова ответов нет
Сочинение по Белорускай литературе 9 класс

Трэба праўду шукать не тапаром а розумам ! Помогите написать сочинение по пьесе Янки Купалы "Раскиданае гняздо" . СРОЧНО !!!!!!!!! План : I. Янка Купала - аўтар п'есы раскіданае гняздо. II. Трэба праўду шукаць не тапаром а розумам. 1.Пошукі маладым пакаленням шляхоў вызвалення Бацькаўшчыны. 2. Ідэйны сэнс Вялікага сходу. III. Значэнне п'есы для развіця Беларускай літаратуры .

5-9 класс беларуская мова ответов нет
водгук

Водгук на верш Анатоля граяаникава "не трэба жыць ,як набяжыць"

5-9 класс беларуская мова ответов нет

Читайте также

прачытайце . якия литары трэба уставиць замест кропак . гэта было там дзе я нарадзи...ся. веска наша стаяла памиж двух гасцинца... .гэтыя гасцинцы

прахо...или па ...згорках .месца было глухое . на захадзе ц..кла р..чка .з по..дня падступа.. лес .на по..начы было б..лота .устауляючы патрэбныя литары .падкрэслице их.

Адзначце складаназлучаныя сказы .

а) Школа была не вельмi далёка , i шукаць яе прыйшлося нядоуга .
б) Дзе пройдуць ногi маладосцi , дыхне жыццём i мёртвая зямля .
в) Толькi зрэдку прашумiць крыламi птушка ды жаласна заскрыпiць ствол пад напорам лютага ветра .
г) Прыпякала сонца , ды веяу лёгкi ветрык .

Практыкаванне 294/1.Спішыце, расстаўляючы неабходныя знакі прыпынку паміж часткамі складаных сказаў. Вызначце часціны мовы ў 5 сказе. 1. Шмат не трэба

пісьменніку шчасця але яму неабходна каб яго пачуў яго народ і, мусіць, найбольшай карай для паэта з’яўляецца немата на якую ён бывае несправядліва асуджаны. 2. Становішча жанчыны ў беларускай сям’і не было такім прыгнечаным, як у некаторых іншых народаў, у тым ліку славянскіх беларуская жанчына карысталася адноснай свабодай яна магла выказваць свае думкі распараджацца пасагам аднак шляхі да грамадскай дзейнасці развіцця здольнасцей і таленту былі для яе закрыты. 3. Сабраліся жаць жыта надвор’е перашкодзіла трое сутак ліў як з вядра дождж і палеткі ператварыліся ў балоты па якіх амаль немагчыма было праехаць ніякай машыне. 4. Калі ты стаміўся або апанавала спякота апаласні халоднай вадою твар знікне стома і з’явяцца сілы. 5. Здаўна вядома ўздзеянне на нашу свядомасць колераў адны з іх прыносяць чалавеку радасць і спакой а іншыя выклікаюць злосць і нервовае напружанне.

помогите плз очень надо я написал текст на белорусском языке но тут будет русскими буквами написано. Гэта было дауно,кали яны пасялилися на ускраине

вяликага горада.Тады Каця была цихай,хударлявай дзяучынкай.Яе вяликия,крыху сумныя вочы зусим па-даросламу глядзели на свет. За хатай пачынауся луг.Ён адразу пакликау малую да сябе,дау ёй мноства цикавых забау. У той дзень Каця ужо сабралася дамоу,як зауважыла над галавой маленькую шэрую птушачку,якая чамусьци кинулася ёй пад ноги у высокую траву.Ци не хворая яна?-падумала Каця. Птушка была не хворая.Высока над лугам кружыу вялизны каршун.Каця здагадалася,што драпежник хацеу схапиць бездапаможнае птушанё,и прыкрыла яго сваёй хусткай. З тае пары Каця ужо ведала,што не усё у прыродзе так лагодна и хораша,як здаецца. ЗАДАНИЯ: 1.Вызначце тып тэксту.Адказ абгрунтуйце. 2.Вызначце стыль тэксту.Дайце тэксту загаловак. 3.Напишице азначэнне прыслоуя.Прывядзице прыклады. 4.Пазначце над прыслоуями их разрад па значэнни. 5.Выканайце марфалагичны и словаутваральны разбор слова чамусьци,адразу.

Складзіце і запішыце сказы з наступнымі даданымі азначальнымі часткамі:

1) ...дзе калісьці было балота.
2) ...куды мы хадзілі на экскурсію.
3) ...якія бываюць толькі летам.
4) ...што мне падарылі на дзень нараджэння.
5) ...якое было пасеяна на раунінеВы находитесь на странице вопроса "Цi толькi грамадскай неабходнасцю были абумоулены паводзины и учынки гастрыта у меладраме алексея дударава "Вечар"?", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.