Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 664 вопросов и 6 445 979 ответов!

падзялиць словы для пераносу и на склады.

1-4 класс

Армия,збожжа,яма,каньки,вуголле,сення,намалюю,спяваю,учора,вожык,имя,ураджай,аконца,акунь,хатка,акиян,вучыцца

Ольга 11 дек. 2017 г., 18:18:17 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
юлия
25 июля 2020 г., 14:59:05 (3 года назад)

.Спiшы, падзяляючы словы спачатку на склады, а потым для пераносу. Узор:агуркi — а-гу-pкi— агур-кi. Садзiк, якар, маладыя, калоссе, рамонак, аўторак, мядзведзь, птушаняты, ягадка, майстар, збожжа, працаўнік

+ 0 -
01 дек. 2020 г., 16:24:30 (3 года назад)

Жалудоу

Ответить

Другие вопросы из категории

Намалюйце схему выдзеленага сказа.

Хлопчык наведвае мастацкую школу.

1-4 класс беларуская мова ответов нет
Беларуская мова

Рэдзька, ураджай, студзіць, дажджы, халадзільнік, дрожджы, сузорь'е. Знайдзіце словы, якія можна падзяліць па рознаму-на склады і для пераносу

1-4 класс беларуская мова ответов нет
Змяненне назоуникау па склонах

Синоним к слову турыст

Спишите. Падкрэслице дзеясловы и зверху пазначце их час. У выдзеленых словах абазначце их час.

Вясновы дзень год кормиць. Шчыруюць людзи. Тысячи дарог вядуць у поле, у ЦЯПЛИЦУ, у сад. Спяшаюцца сялянне, робяць сваю АДВЕЧНУЮ працу: аруць, сеюць, выганяюць жывелу на пашу.

1-4 класс беларуская мова ответов нет

Читайте также

падзялi словы для пераносу i на склады. запiшы колькасць складоу.пазнач нацiск.

Узор:Ягорка - Ягор-ка, Я-гор-ка (3склады)
Заутра -
зайчык -
лавачка -
агонь -
адзенне -
камень -
ластаука -
воук -
акно -
выдра -
грак -
вожык -
шпак -
аусянка -
рысь -

Кожны народ мае хаця б адзін геніяльны твор.І гэты твор-мова.Беларускае слова стала маім спадарожнікам на абсягах жыцця і спазнання.Яно выбрала мяне,я

выбраў яго.І я ведаю,што яно здольна ісці да самых далёкіх рубяжоу сусвету.Здольна пранікаць у самую сарцавіну з'яў і адкрываць самыя патаемныя скарбы рэчаіснасці.
Спишыце,падзяляючы словы трэцяга сказа для пераносу.

устауце прапушчаныя литары словы у яких есць раздзяльны мякки знак и апостраф падзялице вертыкальными рысками для пераносу Ил_я Васил_еу ,ха_иць, дзи_ячы

,заву_ь, Дар_я,Анатол_еуна ,Ил_я, Авяр_янам ,Дзям_янам ,Валяр_янам ,Дар_яй, Мар_яй, Ул_янай, ся_и, п_юць, г_рбату, Мар_я, Витал_еунаВы находитесь на странице вопроса "падзялиць словы для пераносу и на склады.", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.