Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 664 вопросов и 6 445 979 ответов!

перанос слоў

1-4 класс

як перанесці слова вераб і ? пераносіцца лі слова Дар я

06 апр. 2018 г., 0:30:38 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
Ваш ответ будет первым =)
Ответить

Другие вопросы из категории

Фанетычны разбор слоу падзея,дзядька

Фанетычны разбор слоу дзядька,падзея

1-4 класс беларуская мова ответов нет
Выдзеліце прыстаўкі ў словах, падкрэсліце прыназоўнікі. Запаўзла піла узруб і зламала звонкі зуб. Міла з мылам ляльку мыла, Міла з мыліла ўсе мыла.

Выдзеліце прыстаўкі ў словах, падкрэсліце прыназоўнікі. Запаўзла піла узруб і зламала звонкі зуб. Міла з мылам ляльку мыла, Міла з мыліла ўсе мыла.

1-4 класс беларуская мова ответов нет
фанетычны разбор слова сцежку

помогите

1-4 класс беларуская мова ответов нет
бел.мова

Разберите слово" садзе" по составу.

1-4 класс беларуская мова ответов нет
Аднакаранёвыя словы

Абазначыць корань у словах Павучки и павуцiну

Читайте также

Прачытайце. хто дапамог гэтым парам слоу стаць антонимами :прыстаука ци корань Вынесци-унесци, уляцець-вылецець ,загаварыць- замаучаць, прыехаць-

паехаць ,прынесци- аднесци ,пасвятлець- пацямнець, Спишыце дадзеяные пары слоу абазначце у их прыстауки чаму у слове уляцець пишацца я а у слове вылецець - е

Ад якіх слоў ставяцца склонавыя

пытанні да выдзеленага слова? Запішыце гэтыя сло -
вы па ўзоры. Выдзеленыя словы в скобках.
У з о р. Не ступіць (з ч а г о?) з дарожкі.
Вузкая (дарожка) віецца праз густы лес. З (дарожкі)
ўбок не ступіць: гушчар непралазны.
Мінае зялёнае лета, надыходзіць жоўтая восень.
Залатым лісцем бярозы засцілаюць (дарожку). Пра-
ходзіш (па дарожцы) і азіраешся, ці не наслядзіў.
Зімой, калі паваліць снег, тонкія елкі і бярозы
гнуцца, схіляюцца, а (над дарожкай) з’яўляюцца кры-
штальна-белыя снежныя аркі, казачна прыгожыя і
вельмі крохкія.

перанос слова курносыя?
перанос слова шпарка


Вы находитесь на странице вопроса "перанос слоў", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.