Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 656 вопросов и 6 445 946 ответов!

легенда названия одного города белорусии на беларуской мове

5-9 класс

Shunny 18 янв. 2014 г., 15:34:34 (10 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Reyman90
18 янв. 2014 г., 18:13:29 (10 лет назад)

170 гадоў таму ў Брэсце служыў рускі паэт А. С. Грыбаедаў . Навакольная прырода , рэдкія маляўнічыя віды , рака Буг , мястэчка Цярэспаль , прыгожыя астраўкі дуброў і вязаў гаяў , аддаленыя сядзібы , лясы і даліны выклікалі ў паэта радаснае настрой і натхнілі яго на напісанне « Лістоў » , дзе ён з вялікай цеплынёй кажа аб Бярэсце . Значыць, яшчэ ў часы , апісаныя А. С. Грыбаедавым , горад называўся Бярэсце , як сведчанне таго , што на гэтым месцы шмат - шмат стагоддзяў таму вялася нарыхтоўка бяросты ( бярозавай кары). Праўда , пры археалагічных раскопках старажытнага Бярэсця не выяўлена ні адной берасцяной граматы , а ўсе пісьмовыя дакументы , знойдзеныя там , былі напісаны на скуры , пергаменце і дрэве. Такім чынам , першапачатковае здагадка няправільна.
Многія навукоўцы вылучаюць зараз новую версію паходжання назвы - ад расліны бярост . Так у старажытнасці мясцовыя жыхары , для якіх характэрны палескі гоман , называлі дрэва вяз , або ільм . Яшчэ і ў нашы дні пажылыя людзі Брэсцкага, Кобрынскага, Драгічынскага , Іванаўскага раёнаў дрэва вяз называюць бяросты. У цяперашні час у навакольных лясах сустракаюцца адзінкавыя асобнікі гэтых магутных раслін. Затое ў гэтых раёнах бярост ( вяз ) з'яўляецца асноўнай драўнянай пародай , што ўпрыгожвае вуліцы вёсак і вёсак. Увесь гэты край у старажытнасці называўся Берасцейскай зямлёй , якая ўваходзіла ў свой ​​час у склад Валынскага княства. Такія назвы ў старажытных славян не адзінкавыя. Драўніна вяза здаўна славіцца сваёй даўгавечнасцю. Палі , зробленыя з вяза і кедра , ужо цэлыя стагоддзя трымаюць на вадзе многія будынкі горада Венецыі. А толченый кара вяза не раз ратавала нашых продкаў ад галоднай смерці.
Пад Кіевам у X - XI стагоддзях паўстала селішча Берастова, былая летняя рэзідэнцыя кіеўскіх князёў , пабудаванае на Пячэрскай гора . Цяпер гэта Кіева- Пячэрская лаўра.

Ответить

Читайте также

как перевести на беларускую мову без ошибок !!!

Прямо из леса огрызком карандаша брат написал маме письмо о жизни в лагере.

Если я попрошу вас определить в этом предло жении падежные формы имен существительных, вы назовете именительный, родительный, дательный, винительный, творительный и предлож ный. Итого шесть падежных форм. С точки зрения современного русского языка именно так и есть. Однако если взглянуть на дело с точки зрения истории языка, то окажется, что в нашем предложении не шесть, а восемь падежных форм, и каждая из них употреблена по одному разу. Следова тельно, расхождения между современным языком и языком древних славян касаются тепереш них родительного и предложного падежей.

И действительно, каждый из этих падежей об разовался из прежних двух. В родительном совпали родительный и отложительный, а в предложном — местный и изъяснительный.

Число падежных форм в различных языках мира не ограничивается этими восемью. Общее число па дежей по разным языкам достигает тридцати, хотя и нет ни одного языка с таким количеством падежных форм. Некоторые из падежей исключают возможность других или, наоборот, тре буют обязательного присутствия третьих. В финском языке 15 падежей, в венгерском 22, но все-таки не тридцать. Та кого важного падежа, как винительный, нет в фин ском, но его заменяет целых три других падежа.

Сачыненне на беларускай мове

МамаВы находитесь на странице вопроса "легенда названия одного города белорусии на беларуской мове", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.