Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 660 вопросов и 6 445 973 ответов!

5 сказаў з дзеяпрыслоўным зваротам

5-9 класс

Yulichka201222 29 марта 2015 г., 8:33:45 (9 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Kabaeva95
29 марта 2015 г., 9:07:57 (9 лет назад)

Ідучы ў школу, я двойчы ледзь не ўпаў.
Седзячы на ўроку, я доўга думаў над існуючай сітуацыяй.
Глыбока ўдыхнуўшы, плывец затрымаў дыханне і скокнуў у ваду.
Вераб'і весела ціўкаюць, скачучы па галінках дрэва.
Вучань вельмі расхваляваўся, атрымаўшы дрэнную адзнаку.

+ 0 -
Katty
02 июля 2016 г., 19:58:43 (7 лет назад)

Doug, Glad you are enjoying the si3#e&82t0; you can take photos like these too, a little practice and check out my Food Photo 101 pages at

+ 0 -
Elouise
04 июля 2016 г., 15:25:29 (7 лет назад)

I guess finding useful, reliable inotmrafion on the internet isn't hopeless after all.

Ответить

Другие вопросы из категории

адзначце складана залежныя сказы, у яких на месцы пропускау трэба паставиць коску: 1. И вось тут баба Прося упершыню задаволена

усмихнулася, кали убачыла_як у яе унучки ходзяць руки, месячы цеста.

2. Каб хлопчык трохи падцягнууся _ настауница параила часцей писаць дыктанты дома.

3. А вы чули, што _ кали хто наглядзицца у азёрную паду и памыецца ею, дак прыгажэйшым становицца.

4. ад бярозы, што пад ветрам раз пораз прыпадала да окна _ адарвауся и прылип жоуты лясток...

5. Кали сцихаюць самалёты, чуваць, як клепяць у вёсцы косы, бразгаюць у некага ля студни вёдры _ и кадахчуць на усё горла куры.

Читайте также

два бяззлучникавых сказы,

два складаназлучыная сказы
два складаназалежныя сказы
напишите пожалуйста .

1. вызначыць няпоуны сказ :

а. Шылы у мяшку не схаваеш
б.Цесная, але чыстая хатка.
в. На беразе - чауны.
2.Расстауце знаки прыпынку:
Усё навокал зямля дрэвы стрэхипакрылася звонкай ледзяной скарынкай.
3. яки сказ ускладнены пабочным словам?(няма знакау прыпынку)
а.Вас паслали у маё распарадженне и вы спадзяюся ведяеце сваю задачу.
б.Вы видаць зразумели што пакрыудзили чалавека.
в.Нам трэба прызнацца надзвычай шанцуе.
4.У яким сказе ёсць адасобленые члены сказа?
а. Якая у нас вяликая и прыгожая зямля.
б.Хутчэй бы прыйшла белая зима з навагодняй ёлкай со звонам каньку.
в. Высушаныя гарачым сонцам паникли кветки.

5 класс пр 179 дапишыце сказы.Пастауце патрэбныя знаки прыпынку.

1. Незнаемец,папрасиушы прабачэння,спытау у нас: ...
2. ... --- запрасиу гаспадар.
3. ...,--- сказала Насця,--- ... .
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!Вы находитесь на странице вопроса "5 сказаў з дзеяпрыслоўным зваротам", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.