Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 659 вопросов и 6 445 970 ответов!

Падкрэслице назоуники, якия у сказах зяуляюцца дзейниками. Вясна прыйшла з сонцам и цяплом. Дрэвы апранули сарафаны з лисця. З выраю вярнулися усе птушки.

1-4 класс

Шматгалосы птушыны хор не змаукае ни на хвилину. Лес звиниць ад радасных вясновых песень.

LisenokAB 03 марта 2014 г., 19:21:31 (10 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Sachka9
03 марта 2014 г., 20:12:37 (10 лет назад)

Вясна

Дрэвы

Птушки

Хор

Лес

+ 0 -
Indian
02 июля 2016 г., 11:51:47 (7 лет назад)

There is grim humour aplenty in this, not beceause Lynne Featherstone, recently our &#;0228Equalities” Minister as well as a Liberal Democrat MP, has demanded that Burchill be sacked, along with the editor of the Observer in which the offending article appeared. Hmm…..a self-proclaimed liberal dictating who can write in or edit a newspaper.

+ 0 -
Jennis
03 июля 2016 г., 5:32:35 (7 лет назад)

That takes us up to the next level. Great potngsi.

+ 0 -
Natalkameshkova
03 марта 2014 г., 21:12:26 (10 лет назад)

Вясна прыйшла з сонцам и цяплом. Дрэвы апранулі сарафаны з лісця. З выраю вярнуліся ўсе птушкі. Шматгалосы птушыны хор не змаўкае ні на хвіліну. Лес звініць ад радасных вясновых песень.

Ответить

Другие вопросы из категории

З простых сказаў утварыць складаныя бяззлучникавыя.І паставіць знакі прыпынку.

1.За сялом, за пералескам злосны вецер свіша. Там спраўляе завіруха гульбішча-ігрышча. 2.Аглянуўся. Кусцікі згінулі ў процьме ночы.3. Пайдзі лугамі ў поўдень светлы.
Увесь твой край як сад цвіце. 4.Ды не да ягад мне.Вось-вось сонца за лес сядзе.

Адкажыце на жартоуныя пытанни, выкарыстоуваючы прыметники.

1. У якой печы не пякуць пираги?
2. З якога палатна не пашыеш кашули?
3. Якой касой сена не накосиш?
4. Якия вароты знаходзяцца у поли?
5. З якога крана нельга напицца?

голас тонкі,нос доугі.

хто яго заб...е,сваю кроу прал...е.

Читайте также

Падкрэслиць назоуники якия у сказах з.яуляюцца дзейниками.Вясна прыйшла з сонцам и цяплом .Дрэвы апранули сарафаны з лисця.З выраю вярнулися усе

птушки.Шматгалосы птушыны хор не змаукае ни на хвилину.Лес звиниць ад радасных вясновых песен.

Спишыце. Падкрэслице у сказах назоуники якия аутар ужывае у множным лику. Летняя раница такая прыгожая! На лясной паляне блишчаць срабрыстыя кропельки

расы. Матыльки лятаюць. Гудуць пчолы и чмяли. Стракочуць у траве коники.Цягнуцца да сонца блакитныя,чырвоныя, жоутыя кветки,дзякуюць за цеплыню и ласку, радуюцца новаму дню

помогите пожалуйста.

устауце у сказы патрэбныя дзеясловы.Растлумачце свой выбар.
Сонца (узышоу,узышла,узышло)рана i(асвяцiу,асвяцiла,асвяцiлi)адзiнае дрэва ля хаты.Дрэва(рос,расла,расло)раскiдзiца i свабодна.Яго вяршыня горда (глядзеу,глядзела,глядзелi)удалечыню.Вы находитесь на странице вопроса "Падкрэслице назоуники, якия у сказах зяуляюцца дзейниками. Вясна прыйшла з сонцам и цяплом. Дрэвы апранули сарафаны з лисця. З выраю вярнулися усе птушки.", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.