Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 664 вопросов и 6 445 979 ответов!

какое сочинение можно написать про сваю комнату по беларускай мове

5-9 класс

Vadim980 23 авг. 2013 г., 15:37:44 (10 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
LIki1234
23 авг. 2013 г., 16:40:43 (10 лет назад)

Я вельмі люблю сваю ў пакой, у якой мне вельмі зручна і камфортна. Сцены ў маім пакоі цёплага жоўтага колеру, на падлозе мяккі пухнаты дыван, а на столі зорнае неба (калі выключаеш святло, зорачкі яшчэ доўга свецяцца вясёлымі агеньчыкамі). Пакой ўмоўна падзелена на дзве паловы-спартыўную і вучэбную. У вучэбнай часткі-пісьмовы стол, настольная лямпа, крэсла, на сцяне-кніжныя паліцы. Кніг шмат, а з кожным годам становіцца яшчэ больш. Але калі я прыходжу дадому, то часта на маім стале "спяць стомленыя цацкі», а кніжкі стройнымі радамі пакінулі звыклыя месцы. Гэта значыць, што ў маё адсутнасць у маім пакоі гуляла малодшая сястра.

Для спартыўных заняткаў у маім пакоі ўстаноўлена шведская сценка. Каля сценкі варта кампутарны столік, на якім, вядома, не ідэальны парадак: Побач з кампутарам ляжаць відэакасеты, фламастэры, ручкі, алоўкі, адарваныя гузікі і іншыя дробязі. Часта мама мяне лае за гэты беспарадак і прымушае прыбраць. Але праходзіць нейкі час і ўсё водружается на ранейшыя месцы. На сценах пакоя малюнкі і аплікацыі, фатаграфіі маіх любімых спартоўцаў і артыстаў.

Вялікае акно ў пакоі выходзіць на поўдзень, таму заўсёды ў ёй утульна і светла. На падаконніку гаршкі з пакаёвымі кветкамі, за якімі я люблю заляцацца. У падзяку мае любімыя расліны цешаць мяне прыгожымі кветкамі і пышнай лістотай.

У народзе вельмі дакладна прыкмечана: »У гасцях добра, а дома лепш». Пасля любога, няхай нават вельмі цікавага і насычанага дня мяне заўсёды цягне дадому, да маіх бацькоў і сястры, у маю каханую пакой.

***
Апісанне пакоя
Уваходжу ў светлую цёплую невялікую пакой: стол, ложак, шафы з кнігамі і цацкамі. Гэта мая пакой. Я тут праводжу большую частку часу - раблю ўрокі, чытаю, гуляю. Мая пакой мае свой твар: тут стаяць кнігі, якія неабходныя мне ў вучобе, якія развіваюць мяне як асобу. Я вельмі люблю чытаць энцыклапедыю, знаходзіць адказы на пытанні, якія цікавяць мяне пытанні. У вольны ад вучобы час я гуляю ў развіваючыя гульні: шахматы, полусальто, "НЭП". Сучасныя гульні дапамагаюць дзецям падрыхтавацца да дарослага жыцця, да сур'ёзных праблемах. Цацкі не проста ўносяць радасць у жыццё дзяцей, яны ствараюць нейкую радасную і добрую, дзіўна ласкавую атмасферу. Яны і сродак пазнання свету дзецьмі.
Год ад года я расту, а цацкі застаюцца ранейшымі. Спачатку яны былі маімі вернымі памочнікамі і сябрамі, а цяпер я гляджу на іх паблажліва. Сыходзіць бесклапотнае дзяцінства, наперадзе пара сталення.

Ответить

Читайте также

Помогите!!! как решить упражнение для 5-ого класса N33 по беларуской мове с пропущенными буквами это упражнение ---> 1.Жыць на чужой старонц.., як на

скал.. адзинокай сасонц.. . 2. Па рабоц.. майстра видаць. 3. Па кропельц.. --- речка, па травинц.. --- копка, а па копц.. --- стог. 4. Ад навук.. дужеюць руки. 5. У добрай слав.. шырокия крылы. 6. Хто людзям не верыць, той и сабе вер.. не дасць. 7. Птушка моцная крылами, а чалавек --- дружб.. . Помогите пожалуйста люди добрые!!!

Отзыв по стиху слуцкия ткачыхи.Помогите пожалуйста его составить ,а то у меня не получается

В нем должны быть :
1. Название твора ,автар.
2. Надо вызначыть жанр , тему ,праблему.
3. Аутарская пазицыя.
4. Сюжет , кампазицыя, вобразы.
5. Мастацкия сродки и их роля.
6. Свая оценка.
7. Цытаты
(Можно написать в лбом порядке)

как перевести на беларускую мову без ошибок !!!

Прямо из леса огрызком карандаша брат написал маме письмо о жизни в лагере.

Если я попрошу вас определить в этом предло жении падежные формы имен существительных, вы назовете именительный, родительный, дательный, винительный, творительный и предлож ный. Итого шесть падежных форм. С точки зрения современного русского языка именно так и есть. Однако если взглянуть на дело с точки зрения истории языка, то окажется, что в нашем предложении не шесть, а восемь падежных форм, и каждая из них употреблена по одному разу. Следова тельно, расхождения между современным языком и языком древних славян касаются тепереш них родительного и предложного падежей.

И действительно, каждый из этих падежей об разовался из прежних двух. В родительном совпали родительный и отложительный, а в предложном — местный и изъяснительный.

Число падежных форм в различных языках мира не ограничивается этими восемью. Общее число па дежей по разным языкам достигает тридцати, хотя и нет ни одного языка с таким количеством падежных форм. Некоторые из падежей исключают возможность других или, наоборот, тре буют обязательного присутствия третьих. В финском языке 15 падежей, в венгерском 22, но все-таки не тридцать. Та кого важного падежа, как винительный, нет в фин ском, но его заменяет целых три других падежа.

Сочинение на беларускай мове про какой нибудь фильм !!!

Помогите пожалуйста!Вы находитесь на странице вопроса "какое сочинение можно написать про сваю комнату по беларускай мове", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.