Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 659 вопросов и 6 445 970 ответов!

Устауце прапушчаныя лiтары . якiя назоунiкi з' яуляюцца дзейнiкамi, якiя - даданымi членамi сказа ...... Дзед Данiла разам з ..нукам Валерыкам гулялi у

10-11 класс

садзе. Тут панавау прыкмны халадок. Цiха шч..бяталi птушкi. Валерык уважлiва прыгл..дауся да дрэу. На гэтых дрэвах вiселi грушы,ябл..кi, слiвы.

ЮлЕкXD 13 дек. 2014 г., 16:52:30 (9 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Олюн4ка
13 дек. 2014 г., 18:18:27 (9 лет назад)

Дзед Даніла разам з унукам Валерыкам гулялі ў садзе. Тут панаваў прыкмны халадок. Ціха шчабяталі птушкі. Валерык уважліва прыглядаўся да дрэў. На гэтых дрэвах віселі грушы, яблыкі, слівы. 
  Дзейнікі: Дзед Даніла з унукам Валерыкам; халадок; птушкі; Валерык; грушы, яблыкі, слівы.
  Даданыя члены сказа: ў садзе; да дрэў; на дрэвах

+ 0 -
Annnyanya
13 дек. 2014 г., 19:51:52 (9 лет назад)

помогите пожплуйста

Ответить

Читайте также

ПАЖЫЦЕ! Устаўце, дзе трэба,прапушчаныя літары і знакі прыпынку. Выпраўце памылкі!

Дарога жартаў не любіць і карае вадзіцелей якія ігнаруюць устаноўленымі правіламі. Ігнараванне інтарэсамі і правіламі дзяцей можа прывесці да вялікіх праблем у будучыні. Згодна Палажэнню аб парадках выдачы дакументаў для вызначэння пенсій даведка аб памеры зародку выдаецца работадаўцам на аснове асабовых рахункаў. Аналагічны парадак рэгістрацыі дзейнічае і ў дачыненні і беларускіх грамадзян якія пастаянна пражываюць у Расіі. Для навучэнцаў якія пакутуюць хранічнымі захворваннямі наладжана ачаждальскае харчаванне.

Помогите пожалуйста,как можно скорее.Если кто-то не знает всё,то помогите хотя-бы частично.

Нужно определить в тексте (размещу ниже):стыль тэксту, мэты ужыванна, сфера выкарыстання ,стылявыя рысы, моуныя сродкi,жанр,способ сувязи сказау.

Хвiлiна памяцi.хвiлiна вялiкага маучання.Хвялiна усхвалявання успамiнау для тых ,у каго у душы i памяцi у гэты момант не цiшыня,а аглушальныя грымоты выбухау,кулеметныя чэргi,бразганне танкавых гусенiц i -"Ура-а-а!" Магутным шматгалосы заклiк,якi вядзе наперад,у атаку...
Гляджу на вэтэранау.Цяпер перад вачыма гэтых немаладых ужо людзей,яз кiнакадры,усплываюць падзеi,якiя учэпiста трымае памяць:першы бой,небяспечныя пераходы,наступленн,атакi,твары таварышау.Тых,хто,не шкадуючы уласнага жыцця,ратавау жыццё айчыны.Яны так i засталiся маладымi.Iм накiравана быць такiмi вечна,пакуль жыве наша памяць.
(Т.Курыла)Вы находитесь на странице вопроса "Устауце прапушчаныя лiтары . якiя назоунiкi з' яуляюцца дзейнiкамi, якiя - даданымi членамi сказа ...... Дзед Данiла разам з ..нукам Валерыкам гулялi у", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.