Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 659 вопросов и 6 445 970 ответов!

СРОЧНО!!!!!!!! Нужно написать отзыв на белорусском языке на верш Рыгора Барадулина Бацьку. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! ЗАВТРА СДАВАТЬ НУЖНО!!!

5-9 класс

Не выйшаў ты і ў гэты раз


Мяне спаткаць, паднесці рэчы...


Ля весніц, толькі зноў твой вяз


Крануў галінкамі за плечы.


Ты мне не падасі рукі,


Глядзіш удаль з-пад шкла партрэта.


Ці бачыш, вырас сын які?


Скажы хоць слова для прывета.


А я... чакаў з усіх дарог


Цябе ў сорак чацвёртым... летам


Калоны ні адной не мог


Я прапусціць з ахапкам кветак.


Хацелася пачуць: "Сынок..."


Ускрыкнуць радаснае: "Тата!"


Бацькоўскім быў мне кожны крок…


Усё ішлі, ішлі салдаты...


Каторы раз сыходзіў снег...


Дамоў вярнуліся суседзі.


Я кожнаму насустрач бег


І чуў кароткае: "Прыедзе..."


Калі ў крыўдзе мне сябры


Гразіліся бацькамі,


Тады хацелася наўзрыд


Заплакаць шчырымі слязамі.


Не плакаў я - усім на злосць.


Бо ў хаце быў адзін - мужчына.


Не йшоў ты...


Маці маладосць


Глыбей заворвалі маршчыны.


І зараз еду я здалёк,


Чакаю ўсё - зайду, а маці


Мне кажа: "Пазнаеш, сынок?


Вось наша ўся сямейка ў хаце..."


Паверыць цяжка мне таму,


Што больш не прыйдзеш ты дадому.


А шапку я заўжды здыму


Перад магілай невядомай.

всезнайка23575675765 11 июня 2014 г., 3:56:41 (9 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Kati2004я
11 июня 2014 г., 5:50:57 (9 лет назад)

Час вайны - страшны час. Шмат дзяцей згубілі сваіх бацькоў. Верш Рыгора Барадуліна "Бацьку" - адзін з прыкладаў дзеянняў таго часу. Гелоўны герой - гэта не адзельны чалавек, а ліцо, якое адўхаўляе ўсіх дзяцей, застаўшыхся без бацькоў. Усе чакалі, спадзяваліся, што родны чалавек вернецца, абніме, скажа "Сынок", але шмат слёз было проліта, калі людзі чыталі страшныя словы: "Загінуў".

Але яшчэ горш было, калі людзі не ведалі, дзе пахаваны іх радныя. Таму аўтар гаварыць:

А шапку я заўжды здыму
Перад магілай невядомай.

+ 0 -
Laicee
03 июля 2016 г., 5:33:18 (7 лет назад)

I love reading these articles because they're short but inaetmfrivo.

+ 0 -
Gildas
04 июля 2016 г., 15:04:46 (7 лет назад)

The abtliiy to think like that is always a joy to behold

+ 0 -
KevinDug
07 февр. 2017 г., 16:17:58 (7 лет назад)

Не знаю, почему тут так медлят и ещё не выложили, но уже есть новая серия! Смотрим здесь, ребята - HD17.RU

Ответить

Другие вопросы из категории

СРОЧНО!!!

нужно продолжение текста, на беларуском.
у минску есць музей валуноу. пад адкрытым небам ляжаць таустуны-валуны....

раставить знаки припенания. Адчыниу Сымонка дзверы и адразу крок спыниу такой чыстае кватэры ён не бачыу и не сниу.Мартын не управиуся адказаць з боку

леса пачулася глухое туканне ног па мяккай зямле.Андрэй зирнуу на неба чорнае хмара висела амаль над им.

Читайте также

Нужно перевести словосочетания на белорусский язык: В трёх километрах от деревни, более или менее, болеть гриппом, у меня

болит голова, удивляться чему, не удивительно, на этих днях, топить печь, минуты три, в другой раз.

Например: благодарю вас - дзякую вам, жениться на ком - ажаніцца з кім, посмеяться над кем - пасмяяцца з каго

помогите плз очень надо я написал текст на белорусском языке но тут будет русскими буквами написано. Гэта было дауно,кали яны пасялилися на ускраине

вяликага горада.Тады Каця была цихай,хударлявай дзяучынкай.Яе вяликия,крыху сумныя вочы зусим па-даросламу глядзели на свет. За хатай пачынауся луг.Ён адразу пакликау малую да сябе,дау ёй мноства цикавых забау. У той дзень Каця ужо сабралася дамоу,як зауважыла над галавой маленькую шэрую птушачку,якая чамусьци кинулася ёй пад ноги у высокую траву.Ци не хворая яна?-падумала Каця. Птушка была не хворая.Высока над лугам кружыу вялизны каршун.Каця здагадалася,што драпежник хацеу схапиць бездапаможнае птушанё,и прыкрыла яго сваёй хусткай. З тае пары Каця ужо ведала,што не усё у прыродзе так лагодна и хораша,як здаецца. ЗАДАНИЯ: 1.Вызначце тып тэксту.Адказ абгрунтуйце. 2.Вызначце стыль тэксту.Дайце тэксту загаловак. 3.Напишице азначэнне прыслоуя.Прывядзице прыклады. 4.Пазначце над прыслоуями их разрад па значэнни. 5.Выканайце марфалагичны и словаутваральны разбор слова чамусьци,адразу.Вы находитесь на странице вопроса "СРОЧНО!!!!!!!! Нужно написать отзыв на белорусском языке на верш Рыгора Барадулина Бацьку. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! ЗАВТРА СДАВАТЬ НУЖНО!!!", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.