Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 664 вопросов и 6 445 979 ответов!

Сачыненне пра мiфiчную iстоту, можна пра ДамавIка цi Вадзянiка цI яшчэ пра каго.

5-9 класс

Yarovayanastya 28 февр. 2014 г., 12:52:59 (10 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
SkyShel
28 февр. 2014 г., 14:00:22 (10 лет назад)

В А Д З Я Н І К

       Паводле старадаўніх павер’яў беларусаў вадзянік – уладар вадаёмаў,  жывых істотаў у іх.

       Вадзяніка звычайна ўяўлялі ў выглядзе старога з зялёнай барадой,  доўгімі валасамі, расплывістым тварам, укрытага водарасцямі і цінай. Лічылі, што вадзянік жыве ў вірах рэк, асабліва каля млыноў, на дне азёр, крыніц,  глыбокіх кадлодзежаў. Яму прыпісвалі рух і памутненне вады, пару над ёй,  разлівы рэк, псаванне рыбалоўных прылад, разбурэнне плацін, гібельлюдзей і  жывёл у вадзе.

       У цыкле “У зачарованым царстве” знаходзім адзін верш, прысвечаны воднаму ўладару

(верш   “ Вадзянік ”):

Сівавусы, згорблены, я залёг між цінай

І   гадамі грэюся – сплю на дне ракі.

Твар травой аблутана, быццам павуцінай,

За сыпаюць грудзі мне жоўтыя пяскі.

      Над вадой ля берага ціха спіць асока,

      Ды лаза зялёная жаліцца-шуміць,

      Хвалі ціха коцяцца і бягуць далёка,-

      І усё навокала сном адвечным спіць. (14)

       Вадзянік – стары, сівы, згорблены, ляжыць на дне ракі, увесь аблытаны цінай і засыпаны пяскамі. Старасць на дазваляе яму падняцца, агледзіць свае ўладанні і ён прытаіўся на самым днішчы.  Нямоглы, здаецца, ён баіцца ўсякага шуму ці з’явы, што могуць парушыць яго шматгадовы пакой. Ён нікога няздольны пакрыўдзіць.

       Вельмі падобны вобраз вадзяніка малюе М.Багдановіч у вершы  “Асенняй ночай”, што не ўвайшоў у нізку “ У зачарованым царстве”:

…Спакойна мне тут пад вадою:

    Залёг я ля млына на дне;

    Апруся ля кола рукою,-

    Млын казку старую пачне.

        Кругі завіруецца жорнаў,

        Трасецца хадырна сцяна;

        А думы – як колас без зёрнаў,-

        Усё мяне цягне да сна.

Беспамятна колы піхаю;

Хілюся да дна галавой –

І ўжо я драмлю, засыпаю

Пад шум непагоды глухой. (15)

       Вадзяніку ўтульна адпачываць пад вадой ля млына, што ўкалыхвае яго сваёй адвечнай песняй і стары кладзе галаву на мяккае дно і засынае.  У яго няма клопатаў. Ён не здзяйсняе ні дрэнных, ні добрых учынкаў. Адзінае яго справа – спаць пад млынам. 

       Такім чынам, у вершах М.Багдановіча паўстае вобраз старога, нямоглага вадзяніка, няздольнага кіраваць сваім царствам.

+ 0 -
17 окт. 2016 г., 10:26:09 (7 лет назад)

гавно

Ответить

Читайте также

Сачыненне пра вобраз Машэки
Сачыненне пра восень
Адзначце складаназлучаныя сказы,у якіх правільна пастаўлены знакі прыпынку паміж часткамі ;

1)Каля самага берага,праўда,было гразна але праз метры два дно цярдзела і,здавалася,пахруствала пад нагамі
2) Усе хваляць салаўя за голас,а самаго артыста бачый далёка не кожны
3)Беларускія вадаёмы з чыстай празрыстай вадой,багатыя рыбай,спадабаліся норкам,і цяпер іх можна сустрэць у многіх раёнах рэспублікі
4)На прыпынка амаль ніхто не выходзіўі ніхто не заходзіў
5)Возьмешь у рукі такі каменьчык- і пальцы фарбуюцца ў ружовы колер

Как можно переносить слово : Беловежская ???

Можно ли переносить Беловеж-ская?Вы находитесь на странице вопроса "Сачыненне пра мiфiчную iстоту, можна пра ДамавIка цi Вадзянiка цI яшчэ пра каго.", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.