Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 659 вопросов и 6 445 970 ответов!

выпісаць спачатку выдзеленыя словы.у якіх канчатак выражаны літарамі.а потым з нулявым канчаткам . народная памяць адважных запомніць-іх ворагі волю

1-4 класс

зламаць не змаглі.стаіць манументы -брэсцкай крэпасці помнік героям вялікай любімай зямлі

Milena222002 18 марта 2015 г., 3:11:52 (9 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Dimajuk
18 марта 2015 г., 3:56:05 (9 лет назад)

Наверное так:

Лiтарамi: народная, адважных, ворагі, волю, змаглі, манументЫ, брэсцкай, крэпасці, героям, вялікай, любімай, зямлі
З нулявым качаткам: памяць, запомніць,зламаць, стаіць, помнік

Ответить

Другие вопросы из категории

сачыненне памяць аб вайне
Замянiце адзiночны лiк назоунiкау на множны ...

1.Малады механiзатор старанна працуе на камбайне.
2.Жоуты матылёк праляцеу нiзка над кветкай.
3.Малое цялятка упершыню засталося адно у полi.

Читайте также

выпішыце спачатку выдзяленыя словы,у якіх канчатак выражаны літарамі,а потым з нулявым канчаткам.абазначце канчатак і аснову. народная памяць

адважных,ворагі волю,манумент,брэсцкай крэпаскі помнік,вялікай любімай зямлі

выпішыце спачатку выдзяленыя словы,у якіх канчатак выражаны літарамі,а потым з нулявым канчаткам.абазначце канчатак і аснову.

народная памяць,адважных,ворагі волю,манумент,брэсцкай крэпасці помнік,вялікай любімай зямлі.

Падкрэсліце словы, па якіх вы адразу пазналі пабуждальныя сказы. Абявязкова чытайце ўслух штодня. Вымаўляючы словы, адчувайце да іх пашану. Яны

саграваліся вуснамі прашчураў. Хай кожнае слова будзе вам як блаславенне продкаў.

Ад якіх слоў ставяцца склонавыя

пытанні да выдзеленага слова? Запішыце гэтыя сло -
вы па ўзоры. Выдзеленыя словы в скобках.
У з о р. Не ступіць (з ч а г о?) з дарожкі.
Вузкая (дарожка) віецца праз густы лес. З (дарожкі)
ўбок не ступіць: гушчар непралазны.
Мінае зялёнае лета, надыходзіць жоўтая восень.
Залатым лісцем бярозы засцілаюць (дарожку). Пра-
ходзіш (па дарожцы) і азіраешся, ці не наслядзіў.
Зімой, калі паваліць снег, тонкія елкі і бярозы
гнуцца, схіляюцца, а (над дарожкай) з’яўляюцца кры-
штальна-белыя снежныя аркі, казачна прыгожыя і
вельмі крохкія.Вы находитесь на странице вопроса "выпісаць спачатку выдзеленыя словы.у якіх канчатак выражаны літарамі.а потым з нулявым канчаткам . народная памяць адважных запомніць-іх ворагі волю", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.