Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 660 вопросов и 6 445 973 ответов!

Праўда Сымона і Зоські ў п`есе "Раскіданае гняздо", пошукі героямі драмы шляхоў да лепшай долі, вобразы-сімвалы ў п`есе . Вобраз бандароуны ў паэме

5-9 класс

Бандароўна.

JamesDeath 25 марта 2016 г., 14:32:47 (8 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Bykovaad
25 марта 2016 г., 17:22:22 (8 лет назад)

У кожнага сваи меркаванни да пуцеу вызвалення бацькаушчыны. У творы янки Купалы "Раскиданае гнядо" аписваюцца найбольш распаусюджаныя спосабы барадзьбы з няпраудай. У гэтым творы больш за усе я згодна з Сымонам. Ен дабивауся прауда праз суд и николи не просиу дапамагчы пана.Геты быу горды, упэуняны у сабе  малады чалавек, яки канчау справу бацька, якая заключалась у тым, каб праудай вярнуць сабе зямлю. Мне так здаецц, што яго спосаб найбольш эфектыуны за инших. Вось напрыклад  Зоська дабивалась прауды праз каханне да панича. На гэтым шлху яна быццам бы аддавала сабе у жертву,  ккб вярнуць жылле, родную зямлю и дапамагчы сваей сямье. Яче свой шлях вызваленняБацькаушчыны мей Данилка. Ен личыу, што трэба зрабиць скрыпачку. Яна дапаможаяго сямьи забыцца пра гора и исци далей па сваим жыцци. гэты спосаб мне падабаецца. Музыка зайседы дапамагае чалавеку у складаных абставинах. Няхай яна и не рашае самоа гора, але дапамагае забыцца пра яо на нейки час. 

Янка Купала зауседы личый, што итаратура гэта спосаб казаць людзям усю прауду. Я згодна з Янки Купалам. Мне вельми падабаюцца яго творы, бо у их можна дазнацца усю прауду, што адбывалася у той час. Янка Купала быу адным з самых ярких письменникй таго часу, яго паважали нават усе селянины, нават, и зараз яго паважае увесь беларуски народ, у тым лику и я.

Ответить

Читайте также

Помогите написать сочинение на одну из тем (ТОЛЬКО НЕ ИЗ ИНТЕРНЕТА): 1.Симваличны сэнс назвы драмы Янкі Купалы «Раскіданае гняздо»

2.Пошуки маладым пакаленнем шляхоу вызвалення родины

3.Идэйны сэнс вобразу "Вяликага сходу"

4.Вобразы прадстауникоу старога пакалення у драме Янкі Купалы «Раскіданае гняздо»

Практыкаванне 294/1.Спішыце, расстаўляючы неабходныя знакі прыпынку паміж часткамі складаных сказаў. Вызначце часціны мовы ў 5 сказе. 1. Шмат не трэба

пісьменніку шчасця але яму неабходна каб яго пачуў яго народ і, мусіць, найбольшай карай для паэта з’яўляецца немата на якую ён бывае несправядліва асуджаны. 2. Становішча жанчыны ў беларускай сям’і не было такім прыгнечаным, як у некаторых іншых народаў, у тым ліку славянскіх беларуская жанчына карысталася адноснай свабодай яна магла выказваць свае думкі распараджацца пасагам аднак шляхі да грамадскай дзейнасці развіцця здольнасцей і таленту былі для яе закрыты. 3. Сабраліся жаць жыта надвор’е перашкодзіла трое сутак ліў як з вядра дождж і палеткі ператварыліся ў балоты па якіх амаль немагчыма было праехаць ніякай машыне. 4. Калі ты стаміўся або апанавала спякота апаласні халоднай вадою твар знікне стома і з’явяцца сілы. 5. Здаўна вядома ўздзеянне на нашу свядомасць колераў адны з іх прыносяць чалавеку радасць і спакой а іншыя выклікаюць злосць і нервовае напружанне.

Адзначце складаназлучаныя сказы,у якіх правільна пастаўлены знакі прыпынку паміж часткамі ;

1)Каля самага берага,праўда,было гразна але праз метры два дно цярдзела і,здавалася,пахруствала пад нагамі
2) Усе хваляць салаўя за голас,а самаго артыста бачый далёка не кожны
3)Беларускія вадаёмы з чыстай празрыстай вадой,багатыя рыбай,спадабаліся норкам,і цяпер іх можна сустрэць у многіх раёнах рэспублікі
4)На прыпынка амаль ніхто не выходзіўі ніхто не заходзіў
5)Возьмешь у рукі такі каменьчык- і пальцы фарбуюцца ў ружовы колерВы находитесь на странице вопроса "Праўда Сымона і Зоські ў п`есе "Раскіданае гняздо", пошукі героямі драмы шляхоў да лепшай долі, вобразы-сімвалы ў п`есе . Вобраз бандароуны ў паэме", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.