Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 659 вопросов и 6 445 970 ответов!

Помогите пожалуйста!!!!! Нужно написать на беларусском языке текст в научном стиле.маленький текст

5-9 класс

Gagof 20 марта 2015 г., 1:04:24 (9 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Doccom
20 марта 2015 г., 2:49:40 (9 лет назад)

Вінцэнт Дунін - Марцінкевіч - беларускі пісьменнік і драматург , класік беларускай літаратуры .Нарадзіўся ў фальварку Панюшковичи Бабруйскага павета , у сям'і дробнага шляхціца - арандатара ; сярэднюю адукацыю атрымаў у Бабруйску , затым быў два гады студэнтам- медыкам Віленскага універсітэта ( па іншых дадзеных Пецярбургскага ўніверсітэта) ; служыў чыноўнікам у розных установах г. Мінска; ў 60- х гадах набыў невялікі маёнтак , у якім і памёр . Пахаваны паблізу вёскі Падневічы Валожынскага раёна , Мінскай вобласці.В. Дунін -Марцінкевіч пісаў на польскай і беларускай мове. У цэнтры яго мастацкіх замалёвак варта беларуская вёска , яе побыт. Асаблівая ўвага надаецца беларускаму фальклору. Паэт маляўніча прайгравае беларускія абрады ( купальская ноч, дажынкі , « дзяды » , вяселле) . Для творчасці В. Дуніна - Марцінкевіча характэрныя элементы сэнтымэнталізму .Фармальна -мастацкія сродкі не адрозніваюцца вялікай разнастайнасцю. Яго паэмы апісальнай , ў малюнак сялянскага і шляхецкага побыту ўплятаецца немудрагелістая рамантычная інтрыга. П'есы В. Дуніна - Марцінкевіча застаюцца актуальным матэрыялам для беларускіх драматычных тэатраў. Ўстойлівай папулярнасцю карыстаецца « Пінская шляхта» , адрозная жвавасцю дыялогу і ўдалым разгортваннем камічных сітуацый. Дадзеная п'еса з'яўляецца класічным беларускім літаратурным творам і ўваходзіць у школьную праграму , гэтак жа як і камедыя « Залеты ".

Ответить

Другие вопросы из категории

Практыкаванне 294/1.Спішыце, расстаўляючы неабходныя знакі прыпынку паміж часткамі складаных сказаў. Вызначце часціны мовы ў 5 сказе. 1. Шмат не трэба

пісьменніку шчасця але яму неабходна каб яго пачуў яго народ і, мусіць, найбольшай карай для паэта з’яўляецца немата на якую ён бывае несправядліва асуджаны. 2. Становішча жанчыны ў беларускай сям’і не было такім прыгнечаным, як у некаторых іншых народаў, у тым ліку славянскіх беларуская жанчына карысталася адноснай свабодай яна магла выказваць свае думкі распараджацца пасагам аднак шляхі да грамадскай дзейнасці развіцця здольнасцей і таленту былі для яе закрыты. 3. Сабраліся жаць жыта надвор’е перашкодзіла трое сутак ліў як з вядра дождж і палеткі ператварыліся ў балоты па якіх амаль немагчыма было праехаць ніякай машыне. 4. Калі ты стаміўся або апанавала спякота апаласні халоднай вадою твар знікне стома і з’явяцца сілы. 5. Здаўна вядома ўздзеянне на нашу свядомасць колераў адны з іх прыносяць чалавеку радасць і спакой а іншыя выклікаюць злосць і нервовае напружанне.

Читайте также

РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, НУЖНО НА ЗАВТРА УТРОМ, НЕ УСПЕВАЮ СОВСЕМ!!!

можете примерно перевести на казахский язык, желательно чтоб было легко пересказать:
________________________________________________
Аймауытов родился в 1889 году в Баян-Аульском районе Павлодарской области.
До 15 лет он учился у отца и местного муллы. В 18 лет Жусипбек одну зиму проучился в русской школе, затем два месяца в казённой сельскохозяйственной школе, из которой был исключен. В 1914 году поступает в Семипалатинскую учительскую семинарию, которую заканчивает в 1919 году. Здесь он знакомится с Канышем Сатпаевым и Мухтаром Ауэзовым. Учась в семинарии Жусипбек Аймауытов работал чеканщиком, столяром, плотником, сапожником, изготовлял домбры. В 1929 году он переезжает в Кызыл-Орду для работы в газете «Енбекші. 17 декабря 1917 года в Семипалатинске он поставил свою пьесу «Рабига». Одно из выдающихся его драматических произведений «Шернияз» (1925—1926 годы), посвященное памяти Султанмахмута Торайгырова, затрагивает проблему взаимоотношения города и села. В Семипалатинске Аймауытов поставил также спектакль «Биржан и Сара», в котором сыграл роль Биржана.

В 1926 году он написал первый свой роман на казахском языке — «Карткожа».

В честь Аймаутова Жусипбека названа школа-гимназия № 69 в г. Шымкент



Вы находитесь на странице вопроса "Помогите пожалуйста!!!!! Нужно написать на беларусском языке текст в научном стиле.маленький текст", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.