Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 664 вопросов и 6 445 979 ответов!

Запісаць прозвішчы і імёны вядомых вам беларускіх мовазнаўцаў

5-9 класс

Aruzhankabashov 26 февр. 2014 г., 13:49:43 (10 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
1231231231234
26 февр. 2014 г., 16:10:25 (10 лет назад)

Любоу Адамауна Антанюк
Браніслау Адамавіч Тарашкевіч
Яухім Фёдаравіч Карскі
Красней Віктар Пятровіч
Язэп Лёсік
Аляксандр Аляксандравіч Лукашанец
Галіна Мікалаеуна Малажай
Фёдар Міхайлавіч Янкоускі

Ответить

Другие вопросы из категории

Помогите расставить запятые в этих предложениях

1. Сонца толькi пачынае сваё шэсце яно ужо недзе купаецца промнямi далёка у росным лесе.
2. Нават рэха не магло абазвацца тут жа прыглушыла яго лiстота.
3.Яно цяпер дымiлася лёгкiм туманам i пасвятлелая зелянiна ажывала выпроствалася i прагна убiрала вiльгаць.

ответьте пожалуйста кратко

чалавек сябр ці гаспадар прыроды?

Читайте также

Запісаць адным словам. 1.Прылада для дыхання чалавека пад вадою-_________________ 2.Цыркавая

гімнастыка-____________________________________

3.Від збана з вузкім горлам-_________________________________

4.Аўтар музычных твораў-__________________________________

5.Павелічальнае шкло ў аправе-__________________________

6.Неадукаваны, недасведчаны чалавек-__________________

7.Пластычная маса_________________________________

8.Прыступкі лесвіцы__________________________________

Практыкаванне 294/1.Спішыце, расстаўляючы неабходныя знакі прыпынку паміж часткамі складаных сказаў. Вызначце часціны мовы ў 5 сказе. 1. Шмат не трэба

пісьменніку шчасця але яму неабходна каб яго пачуў яго народ і, мусіць, найбольшай карай для паэта з’яўляецца немата на якую ён бывае несправядліва асуджаны. 2. Становішча жанчыны ў беларускай сям’і не было такім прыгнечаным, як у некаторых іншых народаў, у тым ліку славянскіх беларуская жанчына карысталася адноснай свабодай яна магла выказваць свае думкі распараджацца пасагам аднак шляхі да грамадскай дзейнасці развіцця здольнасцей і таленту былі для яе закрыты. 3. Сабраліся жаць жыта надвор’е перашкодзіла трое сутак ліў як з вядра дождж і палеткі ператварыліся ў балоты па якіх амаль немагчыма было праехаць ніякай машыне. 4. Калі ты стаміўся або апанавала спякота апаласні халоднай вадою твар знікне стома і з’явяцца сілы. 5. Здаўна вядома ўздзеянне на нашу свядомасць колераў адны з іх прыносяць чалавеку радасць і спакой а іншыя выклікаюць злосць і нервовае напружанне.

Пожалуйста помогите !!!

Спішыце дзеепрыслоуі с сказау.
1. Лянок кланяуся сваёй гаспадыні, пашумліваючы галоукамі.
2. Непрыкметна дакрануушыся да вільготных вачэй, Вера пачынае гаварыць спяшаючыся, гучна.
3. Над палямі свяціу поуны месяц, заляваючы жніуныя прасторы срабрыста-блакітным туманам.
4.Гэта вецер там свавольць, ліст страсаючы з галін.
5. Палымнеюць вогнішчы у бары, азараючы ціхія паляны.Вы находитесь на странице вопроса "Запісаць прозвішчы і імёны вядомых вам беларускіх мовазнаўцаў", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.