Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 574 вопросов и 6 445 682 ответов!

Ребят, помогите, пожалуйста. Нужно срочно сочинение на тему:

10-11 класс

1. Асноуныя матывы творчасци Я.Сипакова.
2. "Жыцце даецца, каб жыцце тварыць..."(па творчасци Вярцинскага).
3. Тэма Радзимы у сучаснай паэзии.
На одно из. Еще важно, чтобы было не из интернета, а как-то переделано.
Спасибо большое.

Kolos1999 02 окт. 2015 г., 18:29:12 (7 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
IonivaSofia
02 окт. 2015 г., 19:06:46 (7 лет назад)

На вторую тему сама недавно написала, получила 9/9.

Жыццё - гэта вялікі падарунак прыроды. Але проста нарадзіцца недастаткова. Адведзены час на гэтай Зямлі трэба пражыць годна, каб не было сорамна ні перад кім. Жыццё кожнага чалавека поўнае эмоцый, і наша задача складаецца ў тым, каб зрабіць гэтыя эмоцыі станоўчымі. 

Анатоль Вярцінскі, сучасны беларускі паэт, - майстар філасофскай паэзіі. У сваіх вершах ён звяртаецца да агульначалавечых праблем. Меня зацікавіў яго твор "Жыццё даецца, каб жыццё тварыць". Аўтар хоча сказаць нам, што значыць жыць. Не проста існаваць, а іменна жыць. Любоў, дабрыня, клопаты - усё гэта суправаджае дзіця, якое толькі нарадзілася, і калі яно вырасце, то будзе павінна жыццёвую "ніць віць і далей - любоўю, справай дзейнай ды словам, што ад працы неаддзельна".

Наша жыццё поўнасцю залежыць ад учынкаў, якія мы здзяйсняем. Кожнага чалавека хвалюе, што ж застанецца пасля яго. А калі мы чытаем такія матываваныя светлыя вершы, то хочацца пакінуць нешта, што дапамагло б нашым нашчадкам, што пакінула б у іх толькі добрыя ўспаміны і пачуццё гонару. Да гэтага заклікае і Вярцінскі:

Жыццё даецца, как жыццё тварыць.
Не марнаваць, не нішчыць, не бурыць,
- Тварыць!

Пасля гэтых радкоў з'яўляецца жаданне, каб памяць пра цябе жыла доўга. Аўтар звяртаецца да чытача з просьбай жыць не ціха, а ярка, каб розныя колеры былі ў жыцці людзей, каб было што ўспомніць, інакш "якая ад жыцця карысць?"  Другі твор пісьменніка "Чалавек маленькага роста" таксама разказвае пра жыццё людзей, але крыху з іншага боку. Ён сцвяржае, што мы не можам выбіраць нашу знешнасць:

«Чалавек маленькага роста,
чаму не рос, па чыёй віне?»
Чалавек адказвае проста:
«Гэта залежыць не ад мяне».

Тое ж самае - і пра розум:

«Чалавек маленькага розума,
мог ты быць разумнейшым ці не?»
Чалавек гаворыць цвяроза:
«Гэта залежыць не ад мяне».

Але калі аўтар запытваецца ў чалавека "душы маленькай", то не атрымлівае адказу. Анатоль Вярцінскі запэўнівае нас ў тым, што мы можам быць Людзьмі, нават калі не можем выбіраць нашу знешнасць і нашы здольнасці. Таму і маўчыць чалавек, бо "хібам нашым ёсць апраўданне, подласці апраўдання няма". 

Тое, як мы паводзім сябе з іншымі людзьмі ў розных абставінах, паказвае наш характар, наша "я". Аўтар робіць вынік: знешнасць не галоўнае. Чалавек можа быць непрыгожым, але са светлай душой, і да яго будуць цягнуцца людзі. А вось калі чалавек прыгожы, але з "беднай душой", то ніхто не будзе з ім сябраваць. Кожны чалавек здольны выбіраць: быць яму добразычлівым, цікавым ці злым, дрэнным.

Такім чынам, у вершах Анатоля Вярцінскага мы можам убачыць тонкую філасофскую лінію, якая выказвае думкі пісьменніка, яго адносіны да жыцця. Яго творчасць вучыць нас добрым учынкам як для сябе, так і для іншых. І калі б я сустрэў Анатоля Вярцінскага, то я б сказаў яму "дзякуй!" за яго творы і за яго любоў і павагу да душы чалавека.

Ответить

Другие вопросы из категории

Прынцыповасть Шыковича у выкрыцци Гукана.

пожалуйста помогите.

10-11 класс беларуская мова ответов нет
(По образцу)

Русыя косы - руса косы хлопчык
Сем пудоу -
Розныя галасы -
Пауночная амерыка -
Мала вядомы -
Здольны да працы -
Широки экран -
Вяликия Луки -
Трывожны и насцярожаны -
Малая Азия -
Сорак киламетрау -
Иншага горада -
Сацыяльны и эканамичны -

____________________
(Составить предложения)

Немирович - Данчанка
Малинин - Сибирак
Салтыкоу - Шчадрын
Бонч - Брцевич
Дунин - Марцинкевич

сочинение кватэра у якой я жыву
Назовник якой является дзейником


Вы находитесь на странице вопроса "Ребят, помогите, пожалуйста. Нужно срочно сочинение на тему:", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.