Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 660 вопросов и 6 445 973 ответов!

як пишетца глыбини или глубини?

1-4 класс

Arianasokol 12 сент. 2014 г., 11:49:00 (9 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Миша79
12 сент. 2014 г., 12:39:42 (9 лет назад)

глыбіні
нрпоррптопнепп

Ответить

Другие вопросы из категории

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! Сёння зроб...ш- заутра знойдз...ш. Адною рукою i вузла не завяж...ш. Лета прагуля...це - восеенню не збер...це. Лепей крышку

зраб...це, чым багата нагавар...це. (Устауце лiтары, ВЫЗНАЧЫЦЕ СПРАЖЭННЭ ДЗЕЯСЛОВАУ)

Выпишите слова в которых есть согласные звуки абазначенные не своими буквами

Руки дадзены чалавеку ,
Каб ён мог сеяць жыта
И калыхаць немаулят.

Ноги дадзены чалавеку,
Каб ён мог змераць ими крутыя вёрсты
Нялёгких жыццёвых дарог.

Сэрца дадзена чалавеку,
Каб ён не забывау аб сваим прызначэнни
Тварыць на зямли дабро

Назавице канчатки у словах.

Дзицячая гульная, географичная карта, новая парта, цикавае апавяданне, дубовыя сталы, синия касцюмы, маладое дрэуца.

Прачытайце .Вызначце.яки з тэкстау -аписанне.а яки апавяданне.Дакажыте гэта.1) Жыла -была дажджавая кропелька.Яна нястомна працавала.Капне з хмары на

землю.Напойць яе.А потым выпарыцца и зноу у паветра узляциць.Збяруцца такия кропельки у адно воблфака и ападаюць дажджом.2)Возера Свицязь радасна-задуменнае.Вакол берага звонки салауины гаи.Бярозы схилилися над люстрам вады.Дуб раскинуу магутныя пакручастыя галины.Лясистыя узгорки акружаюць возера,таму яно заусёды выглядае дабрадушна гасцинным.

Читайте также

У якой сэнсавай частцы аутар выказвае асноуную думку тэксту? Знайдзице и выпишыце гэтую сэнсавую частку.

На зиму мы лета у халадзильнику ци у шафе хаваем. Як? А вось як. Чэрвеньским ранкам, яшчэ да сонейка, узнимае нас маци з ложкау и прыгаварвае: "Уставайце, дзетки, па ягады пойдзем".
Сон неахвотна адпускае нас, але мы устаем. Па роснай звилистай сцяжынцы идзем да лесу. Свежае, нибы настоенае на туманах и кветках паветра, праганяе сон-дрымоту. Ды и маци падбадзервае: "Хутчэй, хутчэй, дзетки! Летам збярэш, а зимой як знойдзеш".

Падкрэсліце словы, па якіх вы адразу пазналі пабуждальныя сказы. Абявязкова чытайце ўслух штодня. Вымаўляючы словы, адчувайце да іх пашану. Яны

саграваліся вуснамі прашчураў. Хай кожнае слова будзе вам як блаславенне продкаў.

вызначце колькi сэнсавых частак. На зiму мы лета у халадзiльнiку цi у шафе хаваем.Як? А вось як. Чэрвеньскiм ранкам, яшчэ да сонейка, узнiмае

нас мацi з ложкау iпрыгаварвае:"Уставайце, дзеткi, па ягады пойдзем".

Сон неахвотна адпускае нас, але мы устаем. Па роснай звiлiстай сцяжынцы iдзем да лесу.Свежае, нiбы настоенае на туманах i кветках паветра, праганяе сон-дрымоту.Ды i мацi падбадзервае:"Хутчэй,хутчэй,дзеткi! Летам збярэш, а зiмой як знойдзеш"

Падкрэслиць назоуники якия у сказах з.яуляюцца дзейниками.Вясна прыйшла з сонцам и цяплом .Дрэвы апранули сарафаны з лисця.З выраю вярнулися усе

птушки.Шматгалосы птушыны хор не змаукае ни на хвилину.Лес звиниць ад радасных вясновых песен.Вы находитесь на странице вопроса "як пишетца глыбини или глубини?", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.