Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 656 вопросов и 6 445 946 ответов!

Сочинить на белорусском языке " 7 аднасастауных и 7 двухсастауных сказау" , помогите пожалуйста

5-9 класс

Fhgvjdvkujdrliu 19 марта 2016 г., 4:39:01 (7 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Dima1996999
19 марта 2016 г., 6:47:47 (7 лет назад)

Аднасастаўныя:
1)На вуліцы пахаладзела.
2)На вуліцы веяла холадам.
3)У хаце паставілі ёлку.
4)Многа страў гатовяць на Новы Год.
5)Цяжкую кантрольную пісаць запланіравалі ў класе.
6)Не трэба сумаваць,а трэба только ўсміхацца.
7) На Новы год трэба рабіць падарункі і чакаць Снягурачку.
Двухсастаўныя
1) Мы былі у бабулі летам.
2) Я зрабіла ўсе урокі і пайду гуляць на вуліцу.
3) Я і мая сяброўка ідзем ў школу разам.
4 Мая мама купіла мне вялікую цукерку
5) Мая сястра сільна мяне любіць.
6) Птушка кахае свайго птушаня, як маці свайго дзіцяці
7) Мы пайшлі у лес і назбіралі многа ягад.

+ 0 -
Polina2010
19 марта 2016 г., 9:05:57 (7 лет назад)

Спасибо :)

+ 0 -
Molly
02 июля 2016 г., 20:25:10 (7 лет назад)

Dear Mr. Avery,I voted for the scientist creates a new life form topic, because it was a pretty general idea, and it could be built off of eaiF.ylsrom,Wesley K.

+ 0 -
Dernell
03 июля 2016 г., 5:53:08 (7 лет назад)

What I find so inenitstreg is you could never find this anywhere else.

+ 0 -
Caelii
04 июля 2016 г., 15:25:38 (7 лет назад)

These topics are so conuisfng but this helped me get the job done.

Ответить

Читайте также

Нужно перевести словосочетания на белорусский язык: В трёх километрах от деревни, более или менее, болеть гриппом, у меня

болит голова, удивляться чему, не удивительно, на этих днях, топить печь, минуты три, в другой раз.

Например: благодарю вас - дзякую вам, жениться на ком - ажаніцца з кім, посмеяться над кем - пасмяяцца з каго

СРОЧНО!!!!!!!! Нужно написать отзыв на белорусском языке на верш Рыгора Барадулина Бацьку. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! ЗАВТРА СДАВАТЬ НУЖНО!!!

Не выйшаў ты і ў гэты раз


Мяне спаткаць, паднесці рэчы...


Ля весніц, толькі зноў твой вяз


Крануў галінкамі за плечы.


Ты мне не падасі рукі,


Глядзіш удаль з-пад шкла партрэта.


Ці бачыш, вырас сын які?


Скажы хоць слова для прывета.


А я... чакаў з усіх дарог


Цябе ў сорак чацвёртым... летам


Калоны ні адной не мог


Я прапусціць з ахапкам кветак.


Хацелася пачуць: "Сынок..."


Ускрыкнуць радаснае: "Тата!"


Бацькоўскім быў мне кожны крок…


Усё ішлі, ішлі салдаты...


Каторы раз сыходзіў снег...


Дамоў вярнуліся суседзі.


Я кожнаму насустрач бег


І чуў кароткае: "Прыедзе..."


Калі ў крыўдзе мне сябры


Гразіліся бацькамі,


Тады хацелася наўзрыд


Заплакаць шчырымі слязамі.


Не плакаў я - усім на злосць.


Бо ў хаце быў адзін - мужчына.


Не йшоў ты...


Маці маладосць


Глыбей заворвалі маршчыны.


І зараз еду я здалёк,


Чакаю ўсё - зайду, а маці


Мне кажа: "Пазнаеш, сынок?


Вось наша ўся сямейка ў хаце..."


Паверыць цяжка мне таму,


Што больш не прыйдзеш ты дадому.


А шапку я заўжды здыму


Перад магілай невядомай.

Ребята, помогите составить небольшой рассказ о любом домашнем животном(лучше о кошке) на белорусском языке!!! Белорусский ведёт завуч и она очень

требовательная, рассказ должен состоять ну где-то НА 1 ЛИСТ(тетрадный лист)!!! Заранее большое спасибо!

помогите плз очень надо я написал текст на белорусском языке но тут будет русскими буквами написано. Гэта было дауно,кали яны пасялилися на ускраине

вяликага горада.Тады Каця была цихай,хударлявай дзяучынкай.Яе вяликия,крыху сумныя вочы зусим па-даросламу глядзели на свет. За хатай пачынауся луг.Ён адразу пакликау малую да сябе,дау ёй мноства цикавых забау. У той дзень Каця ужо сабралася дамоу,як зауважыла над галавой маленькую шэрую птушачку,якая чамусьци кинулася ёй пад ноги у высокую траву.Ци не хворая яна?-падумала Каця. Птушка была не хворая.Высока над лугам кружыу вялизны каршун.Каця здагадалася,што драпежник хацеу схапиць бездапаможнае птушанё,и прыкрыла яго сваёй хусткай. З тае пары Каця ужо ведала,што не усё у прыродзе так лагодна и хораша,як здаецца. ЗАДАНИЯ: 1.Вызначце тып тэксту.Адказ абгрунтуйце. 2.Вызначце стыль тэксту.Дайце тэксту загаловак. 3.Напишице азначэнне прыслоуя.Прывядзице прыклады. 4.Пазначце над прыслоуями их разрад па значэнни. 5.Выканайце марфалагичны и словаутваральны разбор слова чамусьци,адразу.Вы находитесь на странице вопроса "Сочинить на белорусском языке " 7 аднасастауных и 7 двухсастауных сказау" , помогите пожалуйста", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.