Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 664 вопросов и 6 445 979 ответов!

Складзіце і запішыце сказы: 1)..........жывуць у (чысты, прыгожы) гарады 2) ..........мараць аб (летні, сонечны) дні. 3) .......успышкі (яркі) маланкі.

1-4 класс

4)......лісце (малады) дрэвы.

Сонєчко 07 марта 2014 г., 12:24:27 (10 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Heart20012
07 марта 2014 г., 14:42:14 (10 лет назад)

1. Мая сям'я жыве ў чыстым, прыгожым горадзе.
2. Я мару аб летніх, сонечных днях.
3. За вокнам я ўбачыў успышкі яркай маланкі.
4. Сумна падае лісце маладога дрэва.

+ 0 -
Xexilia
02 июля 2016 г., 12:09:57 (7 лет назад)

I have read all of Joh9#&3n;s novels and I love Charlie, Louis and Angel. He is one of the few authors that I must buy a first edition whenever possible. He is inspiring to this writer.

+ 0 -
Johnavon
04 июля 2016 г., 15:04:29 (7 лет назад)

It's great to read something that's both enjoyable and provides prsatgmiadc solutions.

Ответить

Другие вопросы из категории

Абазначце склон назоунiкау.

Настаунiца падзякавала Надзейцы,Грышу,Вову,Наталлi.

Читайте также

Складзіце і запішыце сказы з наступнымі даданымі азначальнымі часткамі:

1) ...дзе калісьці было балота.
2) ...куды мы хадзілі на экскурсію.
3) ...якія бываюць толькі летам.
4) ...што мне падарылі на дзень нараджэння.
5) ...якое было пасеяна на рауніне.

складзіце 2-3 сказы з аднакаранёвымі словамі

чытаць чытач.вучань.працоуны
працаваць прачытаць.вучаніца. праца
вучыць вучоны.чытанка.працавіты

Замест кропак устаўце сінонімы. Запішыце наступныя словазлучэнні разам з сінонімамі.

Паветра свежае, ..., след свежы, ....
Чалавек моцны, ..., веды моцныя, ....
Задача лёгкая, ..., партфель лёгкі, ....
Сабака злы,..., зіма злая, ....
Дзяўчынка ідзе,...., восень ідзе, ....

Словы для даведкі: новы, дужы, простая, сярдзіты, халодная, чыстае, грунтоўныя, няцяжкі, крочыць, наступае

падбярыце да слоу аднакаранёвыя словы

чытаць чытач.вучань.працоуны
працаваць прачытаць.вучаніца. праца
вучыць вучоны.чытанка.працавіты
складзіце 2-3 сказы з аднакаранёвымі словаміВы находитесь на странице вопроса "Складзіце і запішыце сказы: 1)..........жывуць у (чысты, прыгожы) гарады 2) ..........мараць аб (летні, сонечны) дні. 3) .......успышкі (яркі) маланкі.", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.