Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 659 вопросов и 6 445 970 ответов!

Складзіце і запішыце сказы з наступнымі даданымі азначальнымі часткамі:

1-4 класс

1) ...дзе калісьці было балота.
2) ...куды мы хадзілі на экскурсію.
3) ...якія бываюць толькі летам.
4) ...што мне падарылі на дзень нараджэння.
5) ...якое было пасеяна на рауніне.

Nikolai500 05 апр. 2014 г., 8:03:37 (10 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Sanka01
05 апр. 2014 г., 8:55:11 (10 лет назад)

1) Пяць жылых дамоў узвялі на месцы, дзе калісьці было балота.
2) Я зноў пайду на завод, куды мы хадзілі на экскурсію.
3) Насталі спякотныя дні, якія бываюць толькі летам.
4) Я згубіў свой тэлефон, што мне падарылі на дзень нараджэння.
5) К канцу лета калгас змалаціў жыта, якое было пасеяна на рауніне.

Ответить

Другие вопросы из категории

какие назоуники являются дзейниками, якия даданами членами сказа

Дзед Данила разам з унукам Валерыкам гуляли у садзе.Тут панавау прыемны халадок. Циха шчабятали птушки. Валерык уважлива прыглядывауся да дрэу. На гэтых дрэвах висели, грушы, яблаки, сливы.

з'ехаць,пад'есці,з'есці ,пад'ехаць,ад'езд,з'езд.

Абазначце прыстаукі.

Читайте также

складзіце 2-3 сказы з аднакаранёвымі словамі

чытаць чытач.вучань.працоуны
працаваць прачытаць.вучаніца. праца
вучыць вучоны.чытанка.працавіты

Замест кропак устаўце сінонімы. Запішыце наступныя словазлучэнні разам з сінонімамі.

Паветра свежае, ..., след свежы, ....
Чалавек моцны, ..., веды моцныя, ....
Задача лёгкая, ..., партфель лёгкі, ....
Сабака злы,..., зіма злая, ....
Дзяўчынка ідзе,...., восень ідзе, ....

Словы для даведкі: новы, дужы, простая, сярдзіты, халодная, чыстае, грунтоўныя, няцяжкі, крочыць, наступае

Задание.

Калі вы правільна адгадаеце восемь слоў з наступным значэннем , то з іх першых літар атрымаецца вядомае слова. Словы-адгадкі запішыце.

падбярыце да слоу аднакаранёвыя словы

чытаць чытач.вучань.працоуны
працаваць прачытаць.вучаніца. праца
вучыць вучоны.чытанка.працавіты
складзіце 2-3 сказы з аднакаранёвымі словаміВы находитесь на странице вопроса "Складзіце і запішыце сказы з наступнымі даданымі азначальнымі часткамі:", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.