Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 659 вопросов и 6 445 970 ответов!

змяніце у наступных словах па адной літары каб атрымалася новае слова.Словы суніцы,кава,вусень,

10-11 класс

Metelkov01 09 апр. 2017 г., 2:19:08 (7 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Софочандрик
09 апр. 2017 г., 4:20:16 (7 лет назад)

сунiцы-кунiцы
кава-лава
вусень-восень 

Ответить

Другие вопросы из категории

Лююююди, помогите кто может, пожалуйста, срочно нужно

Апішыце (на выбар) : а) сучасную буларускую вясковую хату
б) свой пакой (кватэру)
в) тыповую сучасную гарадскую хату

Читайте также

1)транскрыпцыя слова ільняны; 2)у якіх з гэтых слоў ДЗ абазначаюць 2 гукі:ездзіць,дзёгаць,

падзямелле,раздзьмуць,дзеці.

3)пастаўце націск (ўдарную літару зрабіце больш за іншых):узнесёлы, вярба, гліняны,неразвіты(сказ), абалонь,беларусы, садавіна, абутак, мешаніна, калёсы.

4)адзначце у якіх словах пішацца літара О:р..ўнядзь, гл..таць, балер.., н..вiны, б..равiк.

5) как пишется канц..лярыя

Выпішыце з тэксту па адным прыкладзе словазлучэнняу, звязаных дапасаваннем, кіраваннем і прымыканнем.Выканайце іх графічный разбор .

Як жа пакупліва доужыуся ранішні час ! Сонца так і не прабілась праз заслону хмар.Кроплі дажджу сцякалі з казыркоу шапак, з танкісцкіх шлемау, бесказырак матросау. але гледачы на твары байшоу і афіцэрау ,я увесь час адчувау сонца .

выпішыце сказы з пабочнымі словамі і словазлучэннямі , растауляючы знакі прыпынку. Падкрэсліце у дадзеных сказах назоунікі як член сказа .

1 у птушак свой закон вядома и свой адлет и свой прылёт .2. я можа сотню раз прайшоу па роднай стране прастор и даль яе шлюхоу дауно знаёмы мне. 3. А пойдзеш у Ліпава лясамі напэуна стрэнешся з ласямі . 4. На возеры нікога не была відаць а толькі шумелі набягалі на бераг квалі.Вы находитесь на странице вопроса "змяніце у наступных словах па адной літары каб атрымалася новае слова.Словы суніцы,кава,вусень,", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.