Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 660 вопросов и 6 445 973 ответов!

адшукайце ŷ тэксце пачатак, асноŷную частку i канцоŷку. запiшыце тэкст правiльна, Кожную частку пiшыце з чырвонага радка, прыдумайце загаловак

1-4 класс

Жыŷ-быŷ на лясной палянцы Зайка. Аднойчы пасадзiŷ ён чатыры яблынi. Перазiмавалi дрэŷцы, вясною сокам налiлiся, зазелянелi. Кожнае лета Зайка з азярца вядзерцам воду насiŷ и яблынькi палiваŷ. Праз гадоŷ колькi Зайка налюбавацца не мог на свой садок. Восенню галiнки дрэŷ гнулiся ад спелых пладоŷ. Добры садоŷнiк атрымаŷ

Katerina48 07 окт. 2013 г., 2:01:34 (10 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Stoyanoffa
07 окт. 2013 г., 3:24:20 (10 лет назад)

                             Садок зайкi.
     Жыŷ-быŷ на лясной палянцы. 
     Аднойчы пасадзiŷ ён чатыры яблынi. Перазiмавалi дрэŷцы, вясною сокам налiлiся, зазелянелi.Кожнае лета Зайка з азярца вядзерцам воду насiŷ и яблынькi палiваŷ. Восенню галiнки дрэŷ гнулiся ад спелых пладоŷ.Праз гадоŷ колькi Зайка налюбавацца не мог на свой садок. 
    Добры садоŷнiк атрымаŷся з Зайкi!

+ 0 -
Wilma
02 июля 2016 г., 20:00:48 (7 лет назад)

I think that is fair inpttrretaeion, Holland. That is exactly what Obama means, and this is why I am having an increasingly hard time with Obama. (I was a gong-ho supporter.) He imagines his audience is white. He speaks pass us. It is for their hearing. And, so, in this way, I believe we views blacks as subjects of his message not the target of his message--and, too, he takes us for granted by talking past us.

+ 0 -
Mahaley
03 июля 2016 г., 5:52:58 (7 лет назад)

That's really thinking at an imrsespive level

Ответить

Другие вопросы из категории

Абазначыць канчатак и аснову у выдзеленых словах

Народная памяць
адважных запомниць-
их вораги волю,
зламаць не змагли.
Стаиць манумент-
Брэсцкай крэпасци помник
героям вяликай
любимай зямли.

прачытайце хто дапамог гэтым парам слоу стаць антонимами прыстаука ци корань вынесци унесци уляцець вылецець загаварыць замаучаць прыехаць паехаць

прынесци аднесци пасвятлець пацямнець спишыце дадзеяные пары слоу абазначце у их прыстауки чаму у слове уляцець пишацца я а у слове вылецець - е

Читайте также

Прачытайце тэкст.Адщукайце у им пачатак,асноуную частку и канцоуку.Запишыце тэкст правильна.Кожную частку пишыце з чырвонага радка. Жыу-быу на

ляснойпалянцы Зайка.Аднойчы пасадзиу ён чатыры яблыньки.Перазимавали дрэуцы,вясною сокам налилися,зазелянели.Кожнае лета Зайка з азярца вядзерцам ваду насиу и яблыньки паливау,Праз гадой кольки Зайка налюбавацца не мог на свой садок.Восенню галинки дрэу гнулися ад спелых пладоу.Добры садоуник атрымауся з Зайки!

Жыу быу на лясной палянцы Зайка. Аднойчы пазадзиу ён чатыры яблыньки. Перазимавали дрэуцы вясною сокам налилися зазялянели. Кожнае лета Зайка з азярца

вядзерцами ваду насиу и яблыньки паливау. Праз гадоу кольки Зайка налюбавацца не мог на свой садок.Восенню галинки дрэу гнулися ад спелых пладоу. Добры садоуник адрымауся з Зайки. Адшукать у им пачатак асноуную частку и канцовку. кожную частку записать с чырвонага радка

Складзіце і запішыце сказы з наступнымі даданымі азначальнымі часткамі:

1) ...дзе калісьці было балота.
2) ...куды мы хадзілі на экскурсію.
3) ...якія бываюць толькі летам.
4) ...што мне падарылі на дзень нараджэння.
5) ...якое было пасеяна на рауніне.

У якой сэнсавай частцы аутар выказвае асноуную думку тэксту? Знайдзице и выпишыце гэтую сэнсавую частку.

На зиму мы лета у халадзильнику ци у шафе хаваем. Як? А вось як. Чэрвеньским ранкам, яшчэ да сонейка, узнимае нас маци з ложкау и прыгаварвае: "Уставайце, дзетки, па ягады пойдзем".
Сон неахвотна адпускае нас, але мы устаем. Па роснай звилистай сцяжынцы идзем да лесу. Свежае, нибы настоенае на туманах и кветках паветра, праганяе сон-дрымоту. Ды и маци падбадзервае: "Хутчэй, хутчэй, дзетки! Летам збярэш, а зимой як знойдзеш".

Прачытайце тэкст. Кольки у им сэнсавых частак? Вызначце тэму кожнай сэнсавай частки и запишыце як пункт плана. Люты гэтай зимою быу надта суровы. Ляжали

глыбокия сняги. Трашчали моцныя маразы. Гуляли сивыя мяцелицы. Аднойчы мы з татам вярталися у вёску и натрапили на чародку шэрых курапатак у рауку. Птушки так аслабли ад холаду и голаду, што не магли на крылы узняцца. Тата палавиу бездапаможных птушак, пазапихвау пад куртку и паспяшауся дадому. Дома крылатыя палонникау мы змясцили у прасторную вальеру для трусоу у хляве. Насыпали зерня,паставили сподачак з вадою. Жывице сабе у зацишку ды сил набирайцеся!Вы находитесь на странице вопроса "адшукайце ŷ тэксце пачатак, асноŷную частку i канцоŷку. запiшыце тэкст правiльна, Кожную частку пiшыце з чырвонага радка, прыдумайце загаловак", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.