Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 656 вопросов и 6 445 946 ответов!

Складзіце са слоў сказы і запішыце іх. Учора, Таня, ліст, атрымала, ад, сяброўкі. Малая, вершы, Алінка, чытае, выразна. У, бабулі, маёй, жыве, прыгожая, ко

1-4 класс

цік.

Nazikosha98 25 июня 2016 г., 9:54:07 (7 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Лизик2002
25 июня 2016 г., 10:49:30 (7 лет назад)

Учора Таня атрымала ад сяброукi лiст.
Малая Алiнка выразна чытае вершы.
У маей бабулi жыве прыгожая кошка.

+ 0 -
Lola
03 июля 2016 г., 5:33:17 (7 лет назад)

Hey, that's a clever way of thnniikg about it.

+ 0 -
Jenn
04 июля 2016 г., 15:04:38 (7 лет назад)

I can't bevelie I've been going for years without knowing that.

Ответить

Другие вопросы из категории

голас тонкі, нос доугі.

Хто яго заб...е, сваю кроу прал...е

Прочытайце.Выпишыце па узору дзеясловы разам з назоуниками або займенниками,да яких,яны адносяцца.Пастаутце пытанни да дзеясловау.Абзначце их час.

Ад подыху магутнага полымя шар узлятеу у пагодливы бладит.Падарожники з захапленнем глядзели на яго павольны палет над зямлей.Шар падымауся усе вышей и вышэй.И хлопчыки зразумели,што на зямлю ен больш не вернецца.Будуть шумець дрэвы.И кожны гол будуць губляць яны лисце.А шар застанецца у казачным небе сярод сапсаааных цацак добрага казанский.

Читайте также

складзіце 2-3 сказы з аднакаранёвымі словамі

чытаць чытач.вучань.працоуны
працаваць прачытаць.вучаніца. праца
вучыць вучоны.чытанка.працавіты

Складзіце і запішыце сказы з наступнымі даданымі азначальнымі часткамі:

1) ...дзе калісьці было балота.
2) ...куды мы хадзілі на экскурсію.
3) ...якія бываюць толькі летам.
4) ...што мне падарылі на дзень нараджэння.
5) ...якое было пасеяна на рауніне.

Ад якіх слоў ставяцца склонавыя

пытанні да выдзеленага слова? Запішыце гэтыя сло -
вы па ўзоры. Выдзеленыя словы в скобках.
У з о р. Не ступіць (з ч а г о?) з дарожкі.
Вузкая (дарожка) віецца праз густы лес. З (дарожкі)
ўбок не ступіць: гушчар непралазны.
Мінае зялёнае лета, надыходзіць жоўтая восень.
Залатым лісцем бярозы засцілаюць (дарожку). Пра-
ходзіш (па дарожцы) і азіраешся, ці не наслядзіў.
Зімой, калі паваліць снег, тонкія елкі і бярозы
гнуцца, схіляюцца, а (над дарожкай) з’яўляюцца кры-
штальна-белыя снежныя аркі, казачна прыгожыя і
вельмі крохкія.Вы находитесь на странице вопроса "Складзіце са слоў сказы і запішыце іх. Учора, Таня, ліст, атрымала, ад, сяброўкі. Малая, вершы, Алінка, чытае, выразна. У, бабулі, маёй, жыве, прыгожая, ко", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.